1 2 3 4 5 6 7
Bytový dům po rekonstrukci

Příjem žádostí o bezúročné půjčky z programu Zateplování pokračuje. O úvěr mohou žádat majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry jsou poskytovány i příjemcům dotací z programu IROP.

Program Zateplování Státního fondu podpory investic poskytuje bezúročné úvěry až do výše 90% nákladů na energetickou modernizaci bytových domů.  

20. 9. 2020

Změny v pravidlech pro zadávání zakázek  umožňují podat žádost o dotaci v průběhu realizace projektů zateplení bytových domů do 6 mil. Kč bez DPH. Změna se týká neveřejných zadavatelů tj. SVJ, bytových družstev i soukromých majitelů. 

IROP touto změnou vychází vstříc požadavkům potenciálních žadatelů, kteří nechtějí být při výběru stavební firmy svazovány pravidly programu pro výběr zhotovitele. 

25. 3. 2020

Státní fond rozvoje bydlení bude poskytovat bezúročné půjčky na financování projektů ke snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry budou poskytovány v rámci Programu zateplování, který by být otevřen v březnu 2020.

23. 1. 2020

S ohledem na končící rozpočtové období a nedočerpané finanční prostředky přináší IROP další změny v pravidlech programu, které mají motivovat nové žadatele k podávání žádostí o dotace. Zjednodušení přináší zejména změna pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z IROP, která dává žadatelům větší volnost při výběru zhotovitele stavebních prací do 6 mil. Kč bez DPH. Díky tomu se příjemcům dotací významně snižuje riziko vratek a sankcí z porušení postupů při zadávání zakázek. 

5. 11. 2019

 V návaznosti na jarní kampaň Centra pro regionální rozvoj - Jdetozateplit prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí v rámci 78. výzvy IROP do 29. 11. 2020. Prodloužen byl také termín pro ukončení realizace projektů do 30.6.2023. 

V programu je stále dostatek volných finančních prostředků. Změna umožňuje majitelům bytových domů začít s přípravou svých projektů a získat dotace na jejich realizaci. 

20. 5. 2019

Dotace na zateplení veřejných budov

Operační program Životní prostředí otevřel pro obce 121. výzvy k podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 2,5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 3. 2. 2020. 

17. 5. 2019

IROP plánuje prodloužení 78. výzvy - Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své tiskové zprávě informuje o  prodloužení příjmu žádostí v rámci 78. výzvy, které je plánováno na květen 2019. O podporu tak budou moci majitelé bytových domů žádat až do 29. 11. 2020.

Ve zprávě se dále uvádí, že k dispozici je stále zhruba 2,5 mld. Kč  z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). O dotace mohou žádat majitelé všech typů bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Žadatelé díky prodloužení získají čas na kvalitní přípravu projektu.

23. 4. 2019

1 2 3 4 5 6 7