1 2 3 4 5 6 7

Vláda schválila návrh struktury operačních programů, ze kterých bude možné čerpat dotace v programovém období 2021 - 2027. Pro žadatele by mělo být celkově k dispozici 20 mld EUR v šesti tématických operačních programech. 

Leták Priority financování v České republice 21-27 přináší celkový přehled podporovaných oblastí

11. 3. 2019

Pokud uvažujete o zateplení svého bytového domu, je nejvyšší čas začít s přípravou projektu. Do 29.11.2019 probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V článku níže stručně popisujeme celý postup získání finanční podpory na snížení energetické náročnosti bytových domů v celé České republice mimo území hlavního města Prahy.

1. 3. 2019

Centrum pro regionální rozvoj spustilo nový web, které informuje o možnostech získání podpory na zateplení bytových domů. Na stránkách Jdetozateplit naleznou zájemci souhrnné informace a postupy jak požádat o dotaci z programu IROP. 

Z programu IROP je možné získat dotaci ve výši 30% nebo 40% ze způsobilých nákladů projektu zaměřeného na snížení energetické náročnosti bytových domů. Dotace je poskytována pro všechny typy bytových domů, panelové i zděné, na celém území České republiky mimo hlavní město Prahu.

O dotace bude možné žádat do 29.11.2019.

28. 2. 2019

Dobrou zprávu pro majitele objektů v České republice přináší 6. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který dnes hostilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Snižování energetické náročnosti budov bude podporováno v rámci politiky soudržnosti EU i po roce 2020. Toto téma je zahrnuto do priorit a cílů ČR pro nadcházející programové období EU v rámci návrhu nové struktury operačních programů.

Zároveň je však třeba upozornit, že poskytovaná míra podpory může být nižší než ve stávajících programech. Vyšší míra finanční spoluúčasti příjemců dotací se očekává ve všech oblastech.

Doporučujeme proto majitelům veřejných budov podat žádosti o dotace v rámci probíhajících výzev v Operačním programu Životní prostředí a majitelům bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13. 2. 2019

Zateplení bytového domu v Ústeckém kraji

Centrum pro regionální rozvoj připravilo pro majitele bytových domů leták, ve kterém přehledně ukazuje, co vše lze v rámci programu IROP podpořit a co k získání podpory potřebujete. O podporu je možné žádat do 29. 11. 2019.

Leták naleznete na webových stránkách CRR.

10. 1. 2019

Také v roce 2019 bude možné získat podporu na zateplení budov v České republice. O dotace budou moci nadále žádat majitelé rodinných domů, bytových domů i veřejných budov .

7. 12. 2018

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou svého projektu již nyní!  

Operační program Životní prostředí zahájil příjem žádostí v rámci 100. výzvy na zateplení a rekonstrukce veřejných budov. 

Příjem žádostí od: 1. 3. 2018

Příjem žádostí do: 31. 1. 2019

5. 3. 2018

Výzva je vyhlášena jako průběžná nesoutěžní, což znamená, že projekty budou schvalovány postupně dle nastavených kritérií. 

Výše podpory je v závislosti 35 - 55 % v závislosti na realizovaných opatřeních a celkové úspoře energie. Celkově jsou na tyto projekty alokovány 3.000.000 Kč. 

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní, dokud jsou volné finanční prostředky!  

1 2 3 4 5 6 7