1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2.2018

Jedním z podporovaných opatření 78. výzvy k podávání  žádostí o dotaci v programu IROP je výměna stávajícího hlavního zdroje vytápění, která může být způsobilým nákladem při splnění požadovaných podmínek. Jako součást nových specifických pravidel bylo  vydáno Zjednodušené schéma možností podpory pro výměnu hlavního zdroje tepla a instalaci solárních systémů, které přehledně zobrazuje podporované změny systému vytápění.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

23.1.2018

Také v roce 2018 je možné získat podporu na opatření snižující energetickou náročnost všech druhů bytových domů bez ohledu na jejich obvodovou konstrukci. Mezi nejčastěji prováděná opatření patří zateplení domu a výměna oken a dveří. Vlastníkům objektů v Praze je podpora poskytována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám a majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy mohou žádat o dotace z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu tzv. IROP. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů jako například bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale také fyzické a právnické osoby či obce a města. 

Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2018

3.1.2018

Také v roce 2018 bude možné žádat o podporu na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na březen 2018 je plánováno vyhlášení 100. výzvy k podávání žádostí o dotace pro vlastníky veřejných budov.  Bude se jednat o průběžnou výzvu, ve které budou žádosti hodnoceny během celé doby příjmu žádostí o podporu. Příjem žádostí je plánován na 1.3.2018 a ukončení k 31.1.2019.

zdroj: www.opzp.cz

Dotace na zateplení bytových domů - příjem žádostí v programu IROP prodloužen do 12.1.2018

29.11.2017

Příjem žádostí u 37. výzvy, v rámci které Integrovaný regionální program poskytuje podporu majitelům bytových domů na snižování energetické náročnosti, byl prodloužen do ledna 2018. Další výzva k podávání žádostí o dotace na zateplení bytových domů, výměnu oken a dveří a další opatření ke snižování energetické náročnosti budov bude následovat. Příjem žádostí je v aktualizovaném harmonogramu stanoven na celý rok 2018. O dotace mohou žádat všechny typy bytových domů od nejmenších se 4 bytovými jednotkami až po velké panelové domy. 

zdroj: www.crr.cz

Dotace na zateplení bytových domů v Praze - program Nová zelená úsporám úspěšně pokračuje

14. 9. 2017

Až do konce roku 2021 je možné podávat žádosti o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů v Praze v rámci   tzv. kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám, kterou společně spravují MŽP a Státní fond životního prostředí ČR. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Podpora je poskytována ve výši  30 % ze způsobilých výdajů.  

zdroj: www.novazelenausporam.cz

Rozšíření podporovaných aktivit v rámci 37. výzvy - zateplení bytových domů

19.6.2017

Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ vydal Řídící orgán IROP revizi pravidel pro čerpání podpory v rámci 37. výzvy k podávání žádostí o dotace. Předmětem je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné.

Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena. 

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

15. 6. 2017

Tento příspěvek byl zpracován v polovině roku 2017. Přehledné informace o možnosti získání dotací pro majitele bytových domů naleznete na našem webu v článku z 23.1.2018

Aktuální informace k probíhající 78. výzvě IROP, v rámci které je možné získat podporu na rekonstrukci bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

Řídící orgán IROP uveřejnil harmonogram výzev na rok 2017 a 2018, který zahrnuje mimo jiné také 80. výzvu pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů. 

Dle aktuálního harmonogramu bude příjem žádostí o dotaci zahájen v prosinci 2017 a ukončen v listopadu 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8