1 2 3 4 5 6 7 8

Také v roce 2019 bude možné získat podporu na zateplení budov v České republice. O dotace budou moci nadále žádat majitelé rodinných domů, bytových domů i veřejných budov .

7. 12. 2018

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou svého projektu již nyní!  

Operační program Životní prostředí zahájil příjem žádostí v rámci 100. výzvy na zateplení a rekonstrukce veřejných budov. 

Příjem žádostí od: 1. 3. 2018

Příjem žádostí do: 31. 1. 2019

5. 3. 2018

Výzva je vyhlášena jako průběžná nesoutěžní, což znamená, že projekty budou schvalovány postupně dle nastavených kritérií. 

Výše podpory je v závislosti 35 - 55 % v závislosti na realizovaných opatřeních a celkové úspoře energie. Celkově jsou na tyto projekty alokovány 3.000.000 Kč. 

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní, dokud jsou volné finanční prostředky!  

Zateplení bytového domu

Pokud jste se rozhodli zateplit nějaký objekt, je velmi pravděpodobné, že se Vám na realizaci podaří získat dotaci. Česká republika se zavázala naplnit národní cíl pro energetickou účinnost a jedním ze způsobů dosažení tohoto cíle je finanční podpora snižování energetické náročnosti budov na celém území. 

14. 2. 2018

Neváhejte a zjistěte v textu níže, jak nabízenou podporu získat!

2. 2. 2018

Začátkem února 2018 byl zahájen příjem žádostí do aktuální 78. výzvy k podávání žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky jsou připraveny pro všechny majitele bytových domů, kteří plánují provést zateplení a další opatření snižující energetickou náročnosti objektu. 

V návaznosti na zkušenosti z předchozích dvou výzev došlo v podmínkách k několika změnám a díky tomu jsou pravidla programu nastavena jasněji a příznivěji pro žadatele. 

Příjem žádostí bude probíhat do 29. 11. 2019, což znamená, že je dostatek času na kvalitní projektovou přípravu.

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní!  

1. 2.2018

Jedním z podporovaných opatření 78. výzvy k podávání  žádostí o dotaci v programu IROP je výměna stávajícího hlavního zdroje vytápění, která může být způsobilým nákladem při splnění požadovaných podmínek. Jako součást nových specifických pravidel bylo  vydáno Zjednodušené schéma možností podpory pro výměnu hlavního zdroje tepla a instalaci solárních systémů, které přehledně zobrazuje podporované změny systému vytápění.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

23.1.2018

Také v roce 2018 je možné získat podporu na opatření snižující energetickou náročnost všech druhů bytových domů bez ohledu na jejich obvodovou konstrukci. Mezi nejčastěji prováděná opatření patří zateplení domu a výměna oken a dveří. Vlastníkům objektů v Praze je podpora poskytována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám a majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy mohou žádat o dotace z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu tzv. IROP. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů jako například bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale také fyzické a právnické osoby či obce a města. 

Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2018

3.1.2018

Také v roce 2018 bude možné žádat o podporu na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na březen 2018 je plánováno vyhlášení 100. výzvy k podávání žádostí o dotace pro vlastníky veřejných budov.  Bude se jednat o průběžnou výzvu, ve které budou žádosti hodnoceny během celé doby příjmu žádostí o podporu. Příjem žádostí je plánován na 1.3.2018 a ukončení k 31.1.2019.

zdroj: www.opzp.cz

1 2 3 4 5 6 7 8