1 2 3 4 5 6 7 8

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP)

Z programu IROP mohou obce a města čerpat dotace na bezbariérový přístup zastávek a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a nevidomé za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nabízíme podání žádosti o dotaci a kompletní služby v programu Nová zelená úsporám 2015 pro bytové i rodinné domy včetně projekčních služeb

Program Panel 2013

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány.  Ze Státního fondu rozvoje bydlení lze získat nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. O úvěr mohou žádat družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, které mají ve vlastnictví bytový dům. Úvěr z Programu panel 2013+ lze získat až na 90 % způsobilých výdajů.

1 2 3 4 5 6 7 8