1 2 3 4 5 6 7 8

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze v roce 2016

15. 2. 2016

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů.

zdroj: www.novazelenausporam.cz

IROP - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

18. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Na projekty je připraveno téměř 489 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 milionů korun ze státního rozpočtu.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

IROP - ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ

11. 12. 2015

Očekávané dotace na zateplení bytových domů mimo jsou tady. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele v roce 2016 připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících a společenství vlastníků jednotek. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

IROP - Dotace na rozšíření kapacit mateřských škol

7.12.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.

zdroj: www.mmr.cz

Kotlíkové dotace 2015

3.12.2015

Kraje získali z Operačního programu Životní prostředí prostředky na tzv. kotlíkové dotace. Jejich cílem je podpořit výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v domácnostech a přispět tak ke snížení celkového znečištění ovzduší polétavým prachem. Kraje nyní připravují první kolo výzev, v rámci kterých budou moci majitelé rodinných domů podávat žádosti o podporu na výměnu starých zdrojů vytápění na pevná paliva.

Vyhlášena očekávaná 19. výzva na snížení energetické náročnosti veřejných budov - OPŽP

1.12.2015

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo 19. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti o podporu je možné podávat ode dnešního dne do 15. 4. 2016.

IROP - Integrovaný regionální operační program

11. 11. 2015

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

1 2 3 4 5 6 7 8