1 2 3 4 5 6 7 8

Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova končí 15. ledna 2016. Na podporu venkova je pro žadatele k dispozici 375 milionů korun.

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

Dotace pro obce a města v roce 2015

Finanční prostředky z evropských a národních zdrojů je možné získat na projekty, které podporují rozvoj měst a obcí a zlepšují kvalitu prostředí. 

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Výzva   k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

Harmonogram výzvy: Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015 Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015 Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP)

Z programu IROP mohou obce a města čerpat dotace na bezbariérový přístup zastávek a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a nevidomé za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nabízíme podání žádosti o dotaci a kompletní služby v programu Nová zelená úsporám 2015 pro bytové i rodinné domy včetně projekčních služeb

Program Panel 2013

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány.  Ze Státního fondu rozvoje bydlení lze získat nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. O úvěr mohou žádat družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, které mají ve vlastnictví bytový dům. Úvěr z Programu panel 2013+ lze získat až na 90 % způsobilých výdajů.

1 2 3 4 5 6 7 8