Reference

Zateplení bytového domu Vyšší Brod 310

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Výběrové řízení na dodavatele
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace rodinného domu v ulici Školní 180 - Český Krumlov

 • Projektová dokumentace
 • PENB
 • Nová zelená úsporám
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Nová Pec

 • Projektová dokumentace
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Výběrové řízení na dodavatele
Hasičská zbrojnice Křemže

Křemže - Rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice

 • Technický dozor stavebníka
 • Koordinátor BOZP

Revitalizace 5 bytových domů v obci Bukovany, Týn nad Sázavou

 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby 

Revitalizace bytového domu, Křemže

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 78. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Nedbalova, Děčín

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby

 

Revitalizace bytového domu Staniční, Plzeň

 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Revitalizace bytového domu v obci Chroboly

Revitalizace bytového domu v obci Chroboly

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Snížení energ.náročnosti BD Českobratrská 86, Český Krumlov

 • Dotační management - IROP - 37. výzva

Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov

 • Organizace výběrového řízení na dodávku
 • Dotační management - IROP  - 19. výzva - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3 

Revitalizace bytového domu - Senovážené nám. 5 - České Budějovice

 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zateplení bytového domu Šmeralova 88, 91, Třeboň

Zateplení bytového domu Šmeralova 88, 91, Třeboň

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Revitalizace bytového domu Vybíralova 970-976, Praha

Revitalizace bytového domu Vybíralova 970-976, Praha

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení pro program Nová zelená úsporám
 • Dotační management - Nová zelená úsporám
 • Zajištění vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu
REVITALIZACE NEBYTOVÉHO DOMU - V KUTIŠTI 7

REVITALIZACE NEBYTOVÉHO DOMU - V KUTIŠTI 7 - Ústí nad Labem

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického posudku
 • Dotační management - Operační program Životní prostředí
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

Revitalizace bytového domu – Husitská cesta 4,6 - Ústí nad Labem

Revitalizace bytového domu – Husitská cesta 4,6 - Ústí nad Labem

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování energetického hodnocení
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu Sídliště Vyšný 103, Český Krumlov

Revitalizace bytového domu Sídliště Vyšný 103, Český Krumlov

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program  - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Revitalizace kulturního domu ve Chvalšinách a vnitřní úpravy objektu včetně instalace VZT

Revitalizace kulturního domu ve Chvalšinách a vnitřní úpravy objektu včetně instalace VZT

 • Dotační management - Operační program Životní prostředí
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Zajištění vydání stavebního povolení a kolaudace stavby
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Zateplení rodinného domu - Prostřední Svince

Zateplení rodinného domu - Prostřední Svince

 • Projektová dokumentace
 • Nová zelená úsporám - podpora
Revitalizace bytového domu - Větrná 76 České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Větrná 76 České Budějovice

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec

Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program  - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Výměna oken - střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výměna oken - střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

 • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů včetně odboru památkové péče
Revitalizace bytového domu - Prachatická 7, 9, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Prachatická 7, 9, České Budějovice

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu - Lidická 125, 127, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Lidická 125, 127, České Budějovice

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování energetického hodnocení pro IROP včetně PENB
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu - Průběžná 12, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Průběžná 12, České Budějovice

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 16. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

Revitalizace panelového domu - Kpt. Stránského 997 Praha

Revitalizace panelového domu - Kpt. Stránského 997 Praha

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Zajištění vydání stavebního povolení
 • Zajištění záborů veřejného prostranství
 • Zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
Zateplení Domu s pečovatelskou službou

Zateplení Domu s pečovatelskou službou 

 • Projektová dokumentace
 • Dotační management - OPŽP
 • Výběrové řízení
 • Technický dozor investora
Stavební úpravy Mateřské školy pro zrakově postižené v Českých Budějovicích- provozní pavilon

Stavební úpravy Mateřské školy pro zrakově postižené v Českých Budějovicích- provozní pavilon

 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Inženýrská činnost
 • Technický dozor investora
Zateplení Domu služeb - Křemže

Zateplení Domu služeb - Křemže

 • Projektová dokumentace
 • Dotační management - OPŽP
 • Výběrové řízení
 • Technický dozor investora

Technické dozorování staveb v obci Zlatá Koruna

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice v místní části Plešovice
 • Oprava schodiště
 • Úpravy veřejných prostranství
 • Revitalizace domu kultury a tělovýchovy
Zateplení ZŠ Smetanova - Vimperk

Zateplení ZŠ Smetanova - Vimperk

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Autorský dozor projektanta
Zateplení Městského úřadu v Lišově

Zateplení Městského úřadu v Lišově

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku

Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Autorský dozor projektanta

 

Zateplení ZŠ Křemže

Zateplení ZŠ Křemže

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Husinec, Náměstí Prokopa Holého – Oprava kanalizace a stavební úpravy místní komunikace

Náměstí Prokopa Holého - Oprava kanalizace a stavební úpravy místní komunikace

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Chlum

Zateplení a výměna oken MŠ Chlum

 • Dotační management - OPŽP
 • Projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken ZŠ Zliv

Zateplení a výměna oken ZŠ Zliv

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Křemže

Zateplení a výměna oken MŠ Křemže

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení ZŠ a MŠ Husinec

Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Husinec

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy

Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy

 • Výběrové řízení na zhotovitele
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Nová Ves

Zateplení a výměna oken MŠ Nová Ves

 • Dotační management - OPŽP
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Operační program životní prostředí 2014-2020

 • Revitalizace kulturního domu ve Chmelné
 • Revitalizace nebytového domu - V Kutiši 7 - Ústí nad Labem
 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou Křemže
 • Zateplení Kulturního domu ve Chvalšinách

Integrovaný regionální operační program

 • Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov
 • Revitalizace bytového domu Staniční 1271 - Plzeň
 • Revitalizace bytového domu Nedbalova 11 - Děčín
 • Revitalizace bytového domu v obci Chroboly 
 • Revitalizace bytového domu - Čéčova 51, 53, České Budějovice
 • Revitalizace bytového domu - Otín 69, Jindřichův Hradec
 • Revitalizace bytového domu - Šmeralova 88, 91, Třeboň
 • Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec
 • Revitalizace bytového domu - Vyšný 103, Český Krumlov
 • Revitalizace bytových domů v obci Bukovany,  okres Benešov
 • Revitalizace bytového domu - Husitská cesta, Ústí nad Labem
 • Revitalizace bytového domu - Větrná 76, České Budějovic
 • Revitalizace bytového domu - Prachatická 7,9, České Budějovice
 • Revitalizace bytového domu - Senovážné nám. 5, České Budějovice
 • Revitalizace bytového domu - Průběžná 12, České Budějovice
 • Revitalizace bytového domu – Lidická 125, 127, České Budějovice

Operační program životní prostředí 2007-2013

 • Zateplení ZUŠ Sezimovo Ústí
 • Zatepelní a výměna oken - Dům služeb Křemže
 • Zateplení MÚ Lišov
 • Revitalizace vodních nádrží Husinec
 • Revitalizace MŠ Kyšice
 • Zateplení ZŠ Chvalšiny
 • Zateplení OÚ Bukovany
 • Zateplení a výměna oken ZŠ Vimperk
 • Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk
 • Zateplení MŠ Rohožník - Praha 21 - Újezd nad Lesy
 • Zateplení ZŠ Křemže
 • Zateplení a výměna oken MŠ Chlum
 • Zateplení a výměna oken ZŠ Zliv
 • Mateřská škola pro zrakově postižené v Českých Budějovicích
 • MŠ Křemže - zateplení a výměna oken, Městys Křemže
 • Zateplení Základní a Mateřské školy Husinec
 • MŠ Nová Ves u Brloha - zateplení a výměna oken
 • Zateplení ZŠ Sedmikráska - Praha 21 - Újezd nad Lesy

Nová zelená úsporám

 • Zateplení rodinného domu - Český Krumlov
 • Zateplení rodinného domu - České Budějovice - Čtyři Dvory
 • Zateplení rodinného domu - Větřní
 • Zateplení rodinného domu - Prostřední Svince
 • Zateplení rodinného domu - Stupná
 • Zateplení rodinného domu - Horní Planá
 • SVJ v budovách č.p. 531,532,533 - Emilie Hyblerové, Praha

Program rozvoje venkova

 • Penzion na statku a krytá jízdárna Našiměrice

Fond středočeského kraje

 • Víceúčelové společensko-kulturní centrum - Načeradec

ROP NUTS II Jihozápad

  • Místní komunikace v ulici K Lesu - Obec Homole
  • Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec
  • Venkovní koupaliště Husinec – Rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch

Panel 2013+

   • SVJ domu Borského  668/9 - Revitalizace bytového domu

PROJEKČNÍ ČINNOST

Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele

 • Výměna oken - Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec
 • Mateřská škola pro zrakově postižené České Budějovice - zateplení a výměna oken - hospodářský pavilon
 • Revitalizace MŠ Borovany
 • Revitalizace ZŠ Smetanova - Vimperk - OPŽP 
 • Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk - OPŽP
 • Zateplení Základní a Mateřské školy Husinec - OPŽP
 • Městský úřad Lišov - zateplení objektu - OPŽP
 • Zateplení a výměna oken - ZŠ Zliv - OPŽP
 • Zateplení a výměna oken - MŠ Chlum - OPŽP
 • Zateplení ZŠ Křemže - OPŽP

Projektová dokumentace revitalizace panelových a bytových domů

 • Zateplení bytového domu - Vyšehrad 163, 164, Český Krumlov
 • Zateplení a stavební úpravy bytového domu - Obec Chroboly
 • Společenství vlastníků domu č.p. 69 Otín u Jindřichova Hradce
 • Společenství vlastníků jednotek 193/IV - Jakubská - Jindřichův Hradec
 • Společenství vlastníků Lidická tř. 967/125 a 966/127 České Budějovice
 • Ing. Magdaléna Boháčová - Senovážené nám. 5, České Budějovice
 • Bytový dům Husitská cesta 4, 6 - Ústí nad Labem
 • Společenství vlastníků jednotek domu čp. 88 a 91 v Třeboni
 • Společenství vlastníků Prachatická 7 a 9, Č. Budějovice
 • Společenství vlastníků Vybíralova 970-976, Praha
 • Augustinova 2059, Praha - zateplení obvodového pláště
 • Starobylá 1009 - 1012, Praha - zateplení obvodového pláště
 • Řešovská 515 - 519, Praha - vstupy, sokly, střecha
 • Přádova 2098, Praha
 • Šluknovská 311-321, Praha
 • Zdiměřická 1448, Praha
 • U Libeňského pivovaru 1077, Praha
 • Petýrkova 1995-97, Praha
 • Emilie Hybllerové č. 531 - 533, Praha

Dokumentace pro program Nová zelená úsporám rodinné domy

 • Zateplení rodinného domu - Pivovarská 212, Kaplice
 • Zateplení rodinného domu - Školní 180, Český Krumlov
 • Zateplení rodinného domu - Prostřední svince 23
 • Zateplení rodinného domu - Nové Homole
 • Zateplení rodinného domu - Římov

Dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby

 • Revitalizace kulturního domu ve Chmelné
 • Revitalizace objektu Knihovny V Kutiši - Ústí nad Labem 
 • Garáž komunální techniky ve Chvalšinách
 • Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu ve Chvalšinách
 • Revitalizace Domu s pečovatelskou službou - Křemže
 • Zateplení střech a stropů suterénu MŠ Rohožník - Praha 21
 • Zateplení OÚ Bukovany - OPŽP
 • Revitalizace MŠ Kyšice
 • Zateplení a výměna oken - ZŠ Zliv
 • Zateplení a výměna oken - MŠ Chlum
 • Rekreační objekt - Rychnov n/Malší
 • Rodinný dům - Křemže 
 • Rodinný dům - České Budějovice 
 • Rodinný dům- Kamenný Újezd 
 • Rekreační objekt - Frymburk

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

 • Revitalizace a stavební úpravy kulturního domu ve Chvalšinách
 • Revitalizace bytového domu - Sídliště Vyšný 103, Český Krumlov
 • Revitalizace bytového domu - Větrná 76, České Budějovice
 • Výstavba rodinného domu v Prachaticích
 • Revitalizace hasičské zbrojnice - Plešovice
 • Stavební úpravy provozního pavilonu MŠ pro zrakově postižené České Budějovice
 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou Křemže
 • Úpravy veřejných prostranství v obci Zlatá Koruna
 • Oprava schodiště v obci Zlatá Koruna
 • Revitalizace domu kultury a tělovýchovy Zlatá Koruna
 • Zateplení Domu služeb ve Křemži
 • Zateplení MÚ Lišov
 • Zateplení ZŠ Chvalšiny
 • Zateplení a výměna oken MŠ Chlum
 • Zateplení ZŠ Zliv
 • Zateplení ZŠ Křemže
 • Parkoviště MŠ Křemže
 • Propustek pod místní komunikací  České Chalupy - Nová Ves
 • Zateplení a výměna výplní MŠ Křemže
 • Přístavba MŠ Chlum
 • Zateplení ZŠ Husinec
 • Přístavba MŠ Husinec
 • Oprava obkladu bytového domu I. a II. etapa - Zliv
 • Prokopovo náměstí -  Stavení úpravy místní komunikace oprava kanalizace
 • Chodník ke hřbitovu - Husinec
 • ZTV Na Kněžnicích

ENERGETIKA STAVEB

 • Energetické hodnocení pro program IROP - Bytový dům v obci Chroboly
 • Energetické hodnocení pro program IROP - Společenství vlastníků domu čp. 69 Otín u Jindřichova Hradce
 • Energetické hodnocení pro program IROP - Společenství vlastníků jednotek Větrná 76
 • Energetické hodnocení pro program IROP - Společenství vlastníků jednotek 193/IV - Jakubská - Jindřichův Hradec
 • Energetické hodnocení pro program IROP - Statutární město Ústí nad Labem - Bytový objekt na adrese Husitská cesta 4, 6
 • Energetický audit - Dům pečovatelské služby Křemže
 • Energetický audit - MŠ Třebotov
 • Energetický audit - OÚ Bukovany
 • Energetický audit - MŠ Chlum u Křemže
 • Energetický audit ZŠ Křemže
 • Energetický audit ZŠ Zliv
 • Energetický audit ZŠ Smetanova - Vimperk
 • Energetický audit - Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - RD Vaníčkova
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - RD J. Jindřicha
 • Energetický audit a PENB - MŠ Rohožník - Praha 21
 • Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy - ZŠ Křemže
 • Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy - MŠ Chlum
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - panelový dům Starobylá, Praha
 • Energetické hodnocení objektu - panelový dům - Přádova 2098, Praha
 • Energetické hodnocení objektu - panelový dům - Zdiměřická 1448, Praha

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Revitalizace Kulturního domu ve Chvalšinách
 • Společenství vlastníků domu čp. 69 Otín u Jindřichova Hradce - Revitalizace objektu
 • Bytový dům - Senovážné nám. 5 - České Budějovice
 • Garáž komunální techniky - Obec Chvalšiny
 • Společenství vlastníků Vybíralova 970-976 - Revitalizace objektu
 • Stavební úpravy provozního pavilonu MŠ pro zrakově postižené České Budějovice
 • Trafostanice - Hrudkov
 • Městský úřad Lišov - zateplení objektu
 • Zateplení a výměna oken - ZŠ Zliv
 • Zateplení a výměna oken - MŠ Chlum
 • Zateplení ZŠ Křemže
 • Přístavba MŠ - Husinec
 • Revitalizace panelového domu Řešovská 515 - 519, Praha
 • Revitalizace panelového domu Starobylá 1009 - 1012, Praha
 • Revitalizace panelového domu Brodského 1665-1666, Praha
 • Revitalizace panelového domu Přádova 2098, Praha
 • Revitalizace panelového domu Mimoňská č.p. 622 - 632, Praha
 • Revitalizace panelového domu Šluknovská 311-321 Praha 9
 • Revitalizace panelového domu Zdiměřická 1447, Praha
 • Revitalizace panelového domu Kpt. Stránského 997, Praha
 • Revitalizace panelového domu Sládkovičova 1306, Praha
 • Revitalizace panelového domu Bronzová 2021, Praha
 • Odbočovací pruh z I/20, Písek
 • Rekonstrukce MŠ Chlum
 • Zateplení a výměna oken MŠ Křemže
 • Dostavba vodovodu Chmelná

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Rekonstrukce sportoviště Lišov
 • Stavební úpravy KD Lišov - 2. etapa - stavební práce
 • Stavební úpravy objektu 193, Borovany
 • Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice, Lišov
 • Revitalizace bytových domů v obci Bukovany - podpora z IROP
 • Zateplení a instalace VZT - Kulturní dům ve Chvalšinách - podpora z OPŽP
 • Stavební úpravy objektu č.p. 102 - Borovany
 • Výměna oken a úprava odvodnění střech objektů areálu Základní školy Borovany
 • Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov - podpora z IROP
 • Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov
 • Centrální plynová kotelna Lišov
 • Výměna části vodovodního řadu ulice Hlavní v Třebotově
 • Rekonstrukce místních komunikací v Lišově
 • ZŠ Křemže - zateplení -  podpora z OPŽP
 • ZŠ Zliv - zateplení a výměna oken-  podpora z OPŽP
 • Vodovodní přivaděč Radotín-Třebotov - podpora za OPŽP
 • Prokopovo náměstí - Stavební úpravy - Město Husinec
 • MŠ Křemže - zateplení a výměna oken, Městys Křemže -  podpora z OPŽP
 • Zateplení Základní a Mateřské školy Husinec -  podpora z OPŽP
 • Čistý Třebotov - nákup komunálního vozidla - podpora z OPŽP
 • Novostavba tribuny - Načeradec
 • Nástavba prodejny - Homole

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Přístavba a stavební úpravy zázemí sportoviště Nové Homole 
 • Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutišti 7, Ústí nad Labem - podpora z OPŽP
 • Revitalizace bytového domu - Husitská cesta 4, 6, Ústí nad Labem - podpora z IROP
 • Revitalizace kulturního domu v obci Chmelná, Křemže - podpora z OPŽP
 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou Křemže - podpora z OPŽP
 • Rekonstrukce elektroinstalací hlavní budovy ZŠ Husinec
 • Obnova místních komunikací v obci Třebotov - podpora z Programu obnovy venkova Středočeského kraje
 • Zateplení Domu služeb Křemže - podpora z OPŽP
 • Zateplení a stavební úpravy MŠ Kyšice
 • Zateplení OÚ Bukovany - podpora z OPŽP
 • Revitalizace vodních nádrží Husinec 
 • Venkovní koupaliště Husinec – Rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • MŠ Chlum - zateplení-  podpora z OPŽP
 • ZTV Na Kněžnicích Husinec - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • Oprava místní komunikace v ulici K Lesu - Nové Homole
 • Multifunkční dům Daměnice - Městys Načeradec
 • Prokopovo náměstí - Stavební úpravy - Město Husinec
 • Oprava shybky - Město Husinec
 • Přístavba MŠ Husinec
 • MŠ Nová Ves u Brloha - zateplení a výměna oken -  podpora z OPŽP
 • Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy
 • Vodovod I. etapa - Dvory

Výběrová řízení neveřejných zadavatelů

 • Revitalizace bytového domu - Otín 69, podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu - Šmeralova 88, 91, Třeboň
 • Revitalizace bytového domu - Senovážné nám. 5, České Budějovice - podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu - Vyšný 103, Český Krumlov - podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu - Větrná 76, České Budějovice, podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec, podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu Prachatická 7,9, České Budějovice - podpora z IROP
 • Revitalizace bytového domu - Lidická 125, 127 - podpora z IROP