Společnost CERTIGO s.r.o.

Pomáháme svým zákazníků úspěšně realizovat stavební projekty

Hlavními oblastmi naší činnosti jsou:
     Dotační poradenství
     Projektování
     Energetika staveb
     Výběrová řízení
     Technické dozorování staveb a inženýrská činnost

Společnost CERTIGO s.r.o. v sobě propojuje technické a ekonomické know-how do jednoho synergického celku.

Díky tomu poskytujeme svým zákazníkům široké spektrum služeb, které spolu vzájemně souvisí, ale zároveň vyžadují znalosti a zkušenosti z různých oblastí. Získáváme tím o projektu detailní znalosti, které využíváme ve prospěch zákazníka. Předcházíme tak problémům, které vznikají v důsledku nedostatečné komunikace mezi jednotlivými subjekty zejména v přípravné fázi projektu. Zpracujeme jednotlivé zakázky dle konkrétních požadavků investora nebo navazujeme se svými zákazníky dlouhodobou spolupráci, při které zajišťujeme kompletní realizaci projektů od fáze záměru až po jeho dokončení.

Našimi zákazníky jsou malé a středně velké obce a města, stavební společnosti, školy, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, majitelé domů i soukromí investoři z celé České republiky.