Reference

Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu - Bystročice 190

 • Návrh řešení
 • Technická dokumentace 
 • Dotace - Nová zelená úsporám
U Kamýku 870 871

Revitalizace bytového domu - Praha, U Kamýku 870 - 871

 • Dotace - Nová zelená úsporám
Chlumany 94

Revitalizace rodinného domu v obci Chlumany 94

 • Projektová dokumentace
 • PENB
 • Dotace - Nová zelená úsporám
 • Technický dozor stavebníka
Frymburk 114

Revitalizace bytového domu v obci Frymburk 114

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Technický dozor stavebníka
Horní Planá - Náměstí 12

Revitalizace bytového domu Horní Planá - Náměstí 12

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Bezúročný úvěr - Zateplování
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace rodinného domu v ulici Školní 181 - Český Krumlov

 • Projektová dokumentace
 • PENB
 • Dotace - Nová zelená úsporám
 • Technický dozor stavebníka
Nové Spolí

Revitalizace bytového domu Nové Spolí 28

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Technický dozor stavebníka
Oční MŠ

Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a Speciálně pedagogického centra

 • Prováděcí projektová dokumentace a rozpočet
 • Autorský dozor
 • Stavební řízení
 • Dotační management -  IROP
 • Dotační management - OPŽP

Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti - 5.1b instalace VZT jednotky

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 121. výzva OPŽP
 • Technický dozor stavebníka

Zateplení bytového domu, Chvalšiny 187

 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Boletice 41

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Technický dozor stavebníka

STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROPUSTKU v ul. U RYBNÍKA - Křemže

 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Tyršova 2,4, Hodonín

 • Dotační management - 78. výzva IROP

 

Intenzifikace ČOV Zlatá Koruna

 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Nové Chalupy 78

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP

Revitalizace bytového domu Zápy 229

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP

 

Revitalizace bytového domu Hybešova 863 - Třeboň

 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Bezúročný úvěr z programu Zateplování Státního fondu podpory investic

Revitalizace bytového domu Sadová 279 -  Březnice

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
Petra Bezruče - Kladno

Zateplení bytového domu Petra Bezruče 3002 - 3003 - Kladno

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Stavební řízení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
Jiráskova 67, 68 - Horní Planá

Zateplení bytového domu Jiráskova 67, 68 - Horní Planá

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Stavební řízení
 • Technický dozor stavebníka
Vyšší Brod 309

Zateplení bytového domu Vyšší Brod 310

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Stavební řízení
 • Výběrové řízení na dodavatele
 • Technický dozor stavebníka
Kulturní dům Lišov

Revitalizace kulturního domu v Lišově

 • Dotační management - OPŽP
 • Výběrové řízení na dodavatele
Vyšší Brod 310

Zateplení bytového domu Vyšší Brod 309

 • Projektová dokumentace a rozpočet
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Stavební řízení
 • Výběrové řízení na dodavatele
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace rodinného domu v ulici Školní 180 - Český Krumlov

 • Projektová dokumentace
 • PENB
 • Dotace - Nová zelená úsporám
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Nová Pec

 • Projektová dokumentace
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - 78. výzva IROP
 • Výběrové řízení na dodavatele
Hasičská zbrojnice Křemže

Křemže - Rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice

 • Technický dozor stavebníka
 • Koordinátor BOZP

Revitalizace 5 bytových domů v obci Bukovany, Týn nad Sázavou

 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby 

Revitalizace bytového domu, Křemže

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 78. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Revitalizace bytového domu Nedbalova, Děčín

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby

 

Revitalizace bytového domu Staniční, Plzeň

 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Revitalizace bytového domu v obci Chroboly

Revitalizace bytového domu v obci Chroboly

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Technický dozor stavebníka

Snížení energ.náročnosti BD Českobratrská 86, Český Krumlov

 • Dotační management - IROP - 37. výzva

Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov

 • Organizace výběrového řízení na dodávku
 • Dotační management - IROP  - 19. výzva - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3 

Revitalizace bytového domu - Senovážené nám. 5 - České Budějovice

 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zateplení bytového domu Šmeralova 88, 91, Třeboň

Zateplení bytového domu Šmeralova 88, 91, Třeboň

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického hodnocení 
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
Revitalizace bytového domu Vybíralova 970-976, Praha

Revitalizace bytového domu Vybíralova 970-976, Praha

 • Projektová dokumentace
 • Energetické hodnocení pro NZÚ
 • Dotační management - NZÚ
 • Stavební povolení a kolaudační souhlas
REVITALIZACE NEBYTOVÉHO DOMU - V KUTIŠTI 7

REVITALIZACE NEBYTOVÉHO DOMU - V KUTIŠTI 7 - Ústí nad Labem

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování Energetického posudku
 • Dotační management - OPŽP - 39. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

Revitalizace bytového domu – Husitská cesta 4,6 - Ústí nad Labem

Revitalizace bytového domu – Husitská cesta 4,6 - Ústí nad Labem

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování energetického hodnocení
 • Dotační management - IROP - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu Sídliště Vyšný 103, Český Krumlov

Revitalizace bytového domu Sídliště Vyšný 103, Český Krumlov

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program  - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Revitalizace kulturního domu ve Chvalšinách a vnitřní úpravy objektu včetně instalace VZT

Revitalizace kulturního domu ve Chvalšinách a vnitřní úpravy objektu včetně instalace VZT

 • Dotační management - OPŽP - 19. výzva
 • Projektová dokumentace 
 • Stavební povolení a kolaudační souhlas
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Zateplení rodinného domu - Prostřední Svince

Zateplení rodinného domu - Prostřední Svince

 • Projektová dokumentace
 • Nová zelená úsporám - podpora
Revitalizace bytového domu - Větrná 76 České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Větrná 76 České Budějovice

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor stavebníka
Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec

Revitalizace bytového domu - Jakubská 193, Jindřichův Hradec

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program  - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Výměna oken - střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výměna oken - střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

 • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů včetně odboru památkové péče
Revitalizace bytového domu - Prachatická 7, 9, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Prachatická 7, 9, České Budějovice

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu - Lidická 125, 127, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Lidická 125, 127, České Budějovice

 • Projektová dokumentace
 • Energetické hodnocení
 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 37. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Revitalizace bytového domu - Průběžná 12, České Budějovice

Revitalizace bytového domu - Průběžná 12, České Budějovice

 • Dotační management - Integrovaný regionální operační program - 16. výzva
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

Revitalizace panelového domu - Kpt. Stránského 997 Praha

Revitalizace panelového domu - Kpt. Stránského 997 Praha

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Zajištění vydání stavebního povolení
 • Zajištění záborů veřejného prostranství
 • Zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
Zateplení Domu s pečovatelskou službou

Zateplení Domu s pečovatelskou službou 

 • Projektová dokumentace
 • Dotační management - OPŽP
 • Výběrové řízení
 • Technický dozor investora
Stavební úpravy Mateřské školy pro zrakově postižené v Českých Budějovicích- provozní pavilon

Stavební úpravy Mateřské školy pro zrakově postižené v Českých Budějovicích- provozní pavilon

 • Projektová dokumentace 
 • Inženýrská činnost
 • Technický dozor investora
Zateplení Domu služeb - Křemže

Zateplení Domu služeb - Křemže

 • Projektová dokumentace
 • Dotační management - OPŽP - 19. výzva
 • Výběrové řízení
 • Technický dozor investora

Technické dozorování staveb v obci Zlatá Koruna

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice v místní části Plešovice
 • Oprava schodiště
 • Úpravy veřejných prostranství
 • Revitalizace domu kultury a tělovýchovy
Zateplení ZŠ Smetanova - Vimperk

Zateplení ZŠ Smetanova - Vimperk

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Autorský dozor projektanta
Zateplení Městského úřadu v Lišově

Zateplení Městského úřadu v Lišově

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku

Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Autorský dozor projektanta

 

Zateplení ZŠ Křemže

Zateplení ZŠ Křemže

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Husinec, Náměstí Prokopa Holého – Oprava kanalizace a stavební úpravy místní komunikace

Náměstí Prokopa Holého - Oprava kanalizace a stavební úpravy místní komunikace

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Chlum

Zateplení a výměna oken MŠ Chlum

 • Dotační management - OPŽP
 • Projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken ZŠ Zliv

Zateplení a výměna oken ZŠ Zliv

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Křemže

Zateplení a výměna oken MŠ Křemže

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Zateplení ZŠ a MŠ Husinec

Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Husinec

 • Dotační management - OPŽP
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Technický dozor investora
Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy

Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy

 • Výběrové řízení na zhotovitele
 • Technický dozor investora
Zateplení a výměna oken MŠ Nová Ves

Zateplení a výměna oken MŠ Nová Ves

 • Dotační management - OPŽP
 • Návrh barevného řešení
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Revitalizace Kulturního domu ve Chvalšinách
 • Společenství vlastníků domu čp. 69 Otín u Jindřichova Hradce - Revitalizace objektu
 • Bytový dům - Senovážné nám. 5 - České Budějovice
 • Garáž komunální techniky - Obec Chvalšiny
 • Společenství vlastníků Vybíralova 970-976 - Revitalizace objektu
 • Stavební úpravy provozního pavilonu MŠ pro zrakově postižené České Budějovice
 • Trafostanice - Hrudkov
 • Městský úřad Lišov - zateplení objektu
 • Zateplení a výměna oken - ZŠ Zliv
 • Zateplení a výměna oken - MŠ Chlum
 • Zateplení ZŠ Křemže
 • Přístavba MŠ - Husinec
 • Revitalizace panelového domu Řešovská 515 - 519, Praha
 • Revitalizace panelového domu Starobylá 1009 - 1012, Praha
 • Revitalizace panelového domu Brodského 1665-1666, Praha
 • Revitalizace panelového domu Přádova 2098, Praha
 • Revitalizace panelového domu Mimoňská č.p. 622 - 632, Praha
 • Revitalizace panelového domu Šluknovská 311-321 Praha 9
 • Revitalizace panelového domu Zdiměřická 1447, Praha
 • Revitalizace panelového domu Kpt. Stránského 997, Praha
 • Revitalizace panelového domu Sládkovičova 1306, Praha
 • Revitalizace panelového domu Bronzová 2021, Praha
 • Odbočovací pruh z I/20, Písek
 • Rekonstrukce MŠ Chlum
 • Zateplení a výměna oken MŠ Křemže
 • Dostavba vodovodu Chmelná

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Modernizace sportoviště Lišov
 • Technické zázemí Služby Lišov stavba provozního areálu
 • Stavební úpravy travnaté plochy sportoviště  Lišov
 • Stavební úpravy KD Lišov - 2. etapa - stavební práce
 • Stavební úpravy objektu 193, Borovany
 • Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice, Lišov
 • Revitalizace bytových domů v obci Bukovany - podpora z IROP
 • Zateplení a instalace VZT - Kulturní dům ve Chvalšinách - podpora z OPŽP
 • Stavební úpravy objektu č.p. 102 - Borovany
 • Výměna oken a úprava odvodnění střech objektů areálu Základní školy Borovany
 • Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov - podpora z IROP
 • Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov
 • Centrální plynová kotelna Lišov
 • Výměna části vodovodního řadu ulice Hlavní v Třebotově
 • Rekonstrukce místních komunikací v Lišově
 • ZŠ Křemže - zateplení -  podpora z OPŽP
 • ZŠ Zliv - zateplení a výměna oken-  podpora z OPŽP
 • Vodovodní přivaděč Radotín-Třebotov - podpora za OPŽP
 • Prokopovo náměstí - Stavební úpravy - Město Husinec
 • MŠ Křemže - zateplení a výměna oken, Městys Křemže -  podpora z OPŽP
 • Zateplení Základní a Mateřské školy Husinec -  podpora z OPŽP
 • Čistý Třebotov - nákup komunálního vozidla - podpora z OPŽP
 • Novostavba tribuny - Načeradec
 • Nástavba prodejny - Homole

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Rekonstrukce přírodního fotbalového hřiště Křemže
 • Parkoviště - Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště Český Krumlov
 • Chodník Nové Homole - Černý Dub
 • Stavební úpravy budovy Tavírna 342 - - Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště Český Krumlov
 • Pořízení užitkového automobilu - Homole
 • Výměna střešní krytiny - truhlárna Chvalšiny - Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště Český Krumlov
 • Dodávka prefabrikovaných garáží  - Homole
 • Zatravnění polních cest - Homole
 • Přístavba a stavební úpravy zázemí sportoviště Nové Homole 
 • Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutišti 7, Ústí nad Labem - podpora z OPŽP
 • Revitalizace bytového domu - Husitská cesta 4, 6, Ústí nad Labem - podpora z IROP
 • Revitalizace kulturního domu v obci Chmelná, Křemže - podpora z OPŽP
 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou Křemže - podpora z OPŽP
 • Rekonstrukce elektroinstalací hlavní budovy ZŠ Husinec
 • Obnova místních komunikací v obci Třebotov - podpora z Programu obnovy venkova Středočeského kraje
 • Zateplení Domu služeb Křemže - podpora z OPŽP
 • Zateplení a stavební úpravy MŠ Kyšice
 • Zateplení OÚ Bukovany - podpora z OPŽP
 • Revitalizace vodních nádrží Husinec 
 • Venkovní koupaliště Husinec – Rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • MŠ Chlum - zateplení-  podpora z OPŽP
 • ZTV Na Kněžnicích Husinec - podpora z ROP NUTS II Jihozápad
 • Oprava místní komunikace v ulici K Lesu - Nové Homole
 • Multifunkční dům Daměnice - Městys Načeradec
 • Prokopovo náměstí - Stavební úpravy - Město Husinec
 • Oprava shybky - Město Husinec
 • Přístavba MŠ Husinec
 • MŠ Nová Ves u Brloha - zateplení a výměna oken -  podpora z OPŽP
 • Propustek pod místní komunikací v osadě České Chalupy
 • Vodovod I. etapa - Dvory