Služby

Společnost CERTIGO s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti přípravy stavebních projektů s finanční podporou z různých dotačních titulů. Provádíme organizační zajištění celého průběhu veřejných zakázek i zadávacích řízení neveřejných a nedotovaných zadavatelů. V průběhu provádění stavebních prací zajistíme technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Oblasti poskytovaných služeb