Projektování

Základním předpokladem úspěšné realizace každé stavby je kvalitně zpracovaná projektová dokumentace. Zpracováváme projektové dokumentace všech stupňů.

V přípravné fázi aktivně komunikujeme se zákazníkem tak, abychom při zpracování projektové dokumentace respektovali jeho přání a potřeby jak z hlediska funkčnosti, kvality a technického řešení, tak z hlediska výsledné ceny. Ve spolupráci s architektem připravujeme několik variant řešení, které dále upravujeme dle představ zákazníka.

Významný podíl na zpracovávaných zakázkách mají projekty s finanční podporou z dotačních programů. Navrhujeme technické řešení, které odpovídá parametrům konkrétní výzvy k podání žádostí.

Ke všem projektům poskytujeme také služby autorského dozoru. Ty spočívají zejména v kontrole dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu, účast na vybraných kontrolních dnech stavby a sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

  • Projektová dokumentace pozemních staveb ve stupni studie
  • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby
  • Výkaz výměr, soupis prací a položkový rozpočet
  • Statický posudek
  • Požárně - bezpečnostní řešení stavby