Energetika staveb

Výstupy z oblasti energetiky staveb jsou zpracovávány zejména pro potřeby dotačních programů či na základě zákonných požadavků. Máme zkušenosti s většinou dotačních titulů, které poskytují podporu projektům zaměřeným na úsporu energií:

  • Nová zelená úsporám
  • Operační program Životní prostředí
  • Integrovaný regionální operační program
  • Panel +

Rostoucí skupinu zákazníku v poslední době tvoří investoři, kteří mají zájem o ekonomické vyhodnocení poměru finanční investice a očekávané úspory plánovaného opatření. Výpočty energetického specialisty poskytují zákazníkovi informace nezbytné k rozhodování o realizaci ekonomicky a energeticky efektivních opatření.

Zpracujeme:

  • Energetický audit
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Energetický štítek obálky budovy
  • Energetická studie
  • Energetický posudek