Dotační management

Dotační management v našem pojetí neznamená jen vyhledání vhodného dotačního titulu a podání žádosti o dotaci. S realizací projektu pomáháme svým zákazníkům od první myšlenky až po proplacení dotace, závěrečné vyhodnocení akce a dále i v průběhu udržitelnosti programu. Celý složitý administrativní proces zajistí za Vás naše společnost. 

Pokud se chcete o možnosti čerpání dotací dozvědět více, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 062 34 55 36 nebo na emailové adrese info@certigo.cz.  

Provádíme průběžný monitoring dotačních programů. Pravidelně informujeme o aktuálních výzvách.

V první fázi je naším cílem co nejlépe zmapovat různé potřeby zákazníka tak, abychom mohli aktivně vyhledávat možnosti podpory. Navíc své zákazníky pravidelně informujeme o aktuálních výzvách, aby i oni sami mohli zvážit jejich využitelnost.

V současnosti se specializujeme se zejména na projekty v rámci těchto  dotačních programů:

  • Integrovaný regionální operační program,
  • Operační program Životní prostředí,
  • Nová zelená úsporám,
  • Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji. 

Zpracováváme však i projekty v jiných programech dle aktuálních potřeb našich zákazníků. 

Při zpracování projektové dokumentace případně energetického hodnocení jsou zohledněny veškeré požadavky dané výzvy. Klademe důraz na soulad parametrů projektové dokumentace a energetického hodnocení. Mezi projektantem a energetickým specialistou probíhá aktivní komunikace, což zajistí soulad obou výstupů.

Znalostí podmínek konkrétního dotačního titulu využíváme také při organizaci výběrového řízení na dodavatele, jehož průběh podléhá pravidlům dotačního titulu, případně  zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Při realizaci stavební části projektu provádíme technický dozor investora, který důsledně dbá mimo jiné na dodržování veškerých podmínek příslušného dotačního titulu. Zejména při řešení více a méně prací je znalost konkrétních podmínek poskytovatele dotace klíčová. Často se jedná o nevratné kroky, které mohou mít přímý dopad na výši přiznané podpory.