1 2 3 4 5 6 7 8

Také v roce 2023 mohou majitelé bytových domů žádat o dotace na snížení energetické náročnosti objektů a další opatření přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Program bude otevřen až do roku 2025, je tedy dostatek času pro přípravu projektu. Žádosti je možné podat i pro již zrealizované projekty. 

Také v roce 2023 mohou majitelé rodinných domů žádat o dotace na snížení energetické náročnosti domů a další opatření přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Program bude otevřen až do roku 2025, je tedy dostatek času pro přípravu projektu. Žádosti je možné podat i pro již zrealizované projekty. 

Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2023

Mateřská škola

Operační program Životní prostředí připravuje na březen 2023 otevření výzvy pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 3,3 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat až do roku 2024.

18. 1. 2023

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Tato novinka na trhu s energiemi otevírá cestu k výrobě elektřiny na střeše bytového domu pro vlastní spotřebu, bez nutnosti slučovat odběrná místa v jednotlivých bytech do jednoho. Díky tomu si každý uživatel bytu může zachovat svého vybraného dodavatele elektřiny.

9. 1. 2023

Zateplení bytového domu Březnice

V roce 2022 pokračuje příjem žádostí o dotace v rámci první kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných a bytových domů z celé České republiky mohou žádat o dotace na realizaci projektů ke snížení energetického náročnosti svých domů. 

Podporováno je provedení zateplení střech a fasád, výměna oken a dveří včetně instalace exteriérových rolet a žaluzií, ale také výměna neekologických zdrojů vytápění a další doplňující opatření. Také majitelé novostaveb mají možnost získat dotaci v případě, že jejich dům splní požadavky na nižší energetickou náročnost. V aktuální výzvě je možné žádat o dotace do 30.6.2025, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci. 

6. 1. 2022

Zateplení Zápy

Spuštění programu Nová zelená úsporám pro nadcházející období do roku 2030 se očekává na podzim tohoto roku. Nově se program bude týkat všech majitelů rodinných i bytových domů z celé České republiky, trvale obývaných rekreačních objektů a také těch, kteří plánují jejich novostavby.

O dotace bude možné žádat do konce roku 2030, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci plánovaných prací.

27. 7. 2021

1 2 3 4 5 6 7 8