1 2 3 4 5 6 7 8 9

IROP vyhlásil výzvu pro Střední a odborné školy

23. 5. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Snižování energetické náročnosti objektů

23. 2. 2016

Dotační programy nyní nabízí řadu možností získat dotace na zateplení veřejných budov, bytových i rodinných domů. Aktuálně probíhá příjem žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu, který přispívá na revitalizace bytových domů mimo Prahu. Pro rodinné domy v celé České republice poskytuje prostředky na zateplení a výměnu oken a dveří program Nová zelená úsporám. Tento program od  15. 3. 2016 umožní podání žádostí o dotaci také pro bytové domy na území Prahy. O podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov je možné do 15. 4. 2016 žádat v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze v roce 2016

15. 2. 2016

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů.

zdroj: www.novazelenausporam.cz

IROP - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

18. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Na projekty je připraveno téměř 489 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 milionů korun ze státního rozpočtu.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

IROP - ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ

11. 12. 2015

Očekávané dotace na zateplení bytových domů mimo jsou tady. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele v roce 2016 připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících a společenství vlastníků jednotek. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

IROP - Dotace na rozšíření kapacit mateřských škol

7.12.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.

zdroj: www.mmr.cz

Kotlíkové dotace 2015

3.12.2015

Kraje získali z Operačního programu Životní prostředí prostředky na tzv. kotlíkové dotace. Jejich cílem je podpořit výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v domácnostech a přispět tak ke snížení celkového znečištění ovzduší polétavým prachem. Kraje nyní připravují první kolo výzev, v rámci kterých budou moci majitelé rodinných domů podávat žádosti o podporu na výměnu starých zdrojů vytápění na pevná paliva.

1 2 3 4 5 6 7 8 9