Snižování energetické náročnosti objektů

23. 2. 2016

Dotační programy nyní nabízí řadu možností získat dotace na zateplení veřejných budov, bytových i rodinných domů. Aktuálně probíhá příjem žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu, který přispívá na revitalizace bytových domů mimo Prahu. Pro rodinné domy v celé České republice poskytuje prostředky na zateplení a výměnu oken a dveří program Nová zelená úsporám. Tento program od  15. 3. 2016 umožní podání žádostí o dotaci také pro bytové domy na území Prahy. O podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov je možné do 15. 4. 2016 žádat v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Společnost CERTIGO s.r.o. nabízí kompletní služby související  uvedenými programy.

V rámci energetického hodnocení objektu navrhneme vhodná opatření a vypočteme budoucí úspory. Následně zpracujeme projektovou dokumentaci v požadovaném stupni (pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provedení stavby) a rozpočet stavby.

Tyto podklady použijeme pro podání žádosti o dotaci v konkrétním programu.  V případě potřeby zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele v souladu s pravidly programu nebo pro veřejné zakázky v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Zajistíme následnou administraci celého projektu ve vztahu k poskytovateli dotace včetně podkladů nezbytných pro proplacení dotace.

Poskytujeme také služby Technického dozoru investora, který zajistí, aby i v průběhu realizace stavby byly dodržovány podmínky poskytovatele dotace a nedošlo k pochybením např. při zadávání víceprací a hlášení změn v projektu.

V období udržitelnosti projektu zpracujeme monitorovací zprávy a zajistíme hlášení případných změn na straně příjemce.

Účast na přípravě projektu od samého počátku a ve všech jeho fázích zajišťuje jeho komplexní znalost a minimalizuje riziko chyb při jeho administraci.