IROP - Nová výzva na zateplení bytových domů s výhodnějšími podmínkami

1. 7. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 37. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu na snižování energetické náročnosti bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Základní podmínky poskytování podpory zůstávají nezměněny, podpora však bude poskytována na větší rozsah opatření a navýšena je i míra podpory na 30 % resp. 40% pro projekty, které splní přísnější podmínky. 

Podpora bude poskytována na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy a pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč. Žádosti je možné podávat od 15.7.2016 do 30.11.2017.

Díky tomu, že byla navýšena míra podpory a do hlavních způsobilých nákladů zahrnuty i výdaje na zateplení konstrukcí a výměna výplní otvorů mimo obálku budovy a také náklady související s rekonstrukcí či výměnou balkonů a lodžií, může být tato výzva zajímavá i pro projekty s nižšími realizačními náklady např. 1 mil. Kč.

Společnost Certigo s.r.o. je připravena poskytnout žadatelům komplexní služby související s podáváním žádostí do programu IROP. 

Zajistíme projektovou přípravu včetně projektové dokumentace, energetického hodnocení projektu a podkladů pro hodnocení v souladu s pravidly programu. Náklady na tyto služby lze zahrnout mezi vedlejší způsobilé výdaje a získat tak podporu v odpovídající procentuální výši.