Vyhlášena další výzva Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov

11.7.2016

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Žádosti se budou moci podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

zdroj: www.opzp.cz

Obce a města mohou využít další možnost k získání podpory za zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří a změnu způsobu vytápění, pro objekty občanské vybavenosti,  domy s pečovatelskou službou, objekty úřadů, školy a školky, kulturní domy a další objekty. 

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů
projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Společnost Certigo s.r.o. je připravena pro Vás zajistit kompletní projektovou přípravu včetně zpracování Energetického posudku, podat žádost o dotaci a zajistit kompletní projektové řízení v průběhu realizace stavby.