1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vyhlášena očekávaná 19. výzva na snížení energetické náročnosti veřejných budov - OPŽP

1.12.2015

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo 19. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti o podporu je možné podávat ode dnešního dne do 15. 4. 2016.

IROP - Integrovaný regionální operační program

11. 11. 2015

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova končí 15. ledna 2016. Na podporu venkova je pro žadatele k dispozici 375 milionů korun.

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

Dotace pro obce a města v roce 2015

Finanční prostředky z evropských a národních zdrojů je možné získat na projekty, které podporují rozvoj měst a obcí a zlepšují kvalitu prostředí. 

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Výzva   k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

Harmonogram výzvy: Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015 Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015 Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP)

Z programu IROP mohou obce a města čerpat dotace na bezbariérový přístup zastávek a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a nevidomé za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9