IROP - Dotace na rozšíření kapacit mateřských škol

7.12.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.

zdroj: www.mmr.cz

Účelem podporovaných aktivit je zvýši nedostatečnou kapacitu pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Vyhlášení výzvy: 4. 12. 2015

Příjem žádostí: 14. 12. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí:
22. 4. 2016, 14:00

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018 

Míra podpory pro obce:  90% ze způsobilých výdajů

Způsobilé náklady:         

 • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zajištění bezbariérovosti
 • náklady na vybavení budov a učeben
 • pořízení nábytku,
 • vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání (vybavení pro třídy, společné prostory, zázemí pro personál, šatny, toalety, jídelna apod.),
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným dětem.,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo předškolního vzdělávání (úprava a zřizování dětských hřišť, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře (lavičky, herní prvky),
 • náklady na projektovou přípravu

 Bodově jsou zvýhodněny projekty, které:

 • umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně
 • zajišťují pobyt dětem mladším tří let
 • zahrnují úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)

 Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“.