Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova končí 15. ledna 2016. Na podporu venkova je pro žadatele k dispozici 375 milionů korun.

Cílem programu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Výzvu včetně znění jednotlivých dotačních titulů naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí.

Program je rozdělen do 5 dotačních titulů:

  1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obcí
  3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
  5. Podpora obnovy místních komunikací

zdroj: www.mmr.cz