1 2 3 4 5 6 7 8 9

Operační program Životní prostředí - Zateplení veřejných budov

7. 3. 2017

Začátkem dubna bude otevřena další výzva na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková alokace je 7 miliard korun.  Plánovaná 70. výzva k podávání žádostí bude nastavena jako průběžná nesoutěžní, což znamená velký posun v rámci administrace projektů. Schvalovací proces bude probíhat postupně. K financování budou doporučeny všechny projekty, které splní požadované bodové hodnocení. Žadatelům tato změna přinese větší míru jistoty. 

Maximální výše podpory bude dosahovat až 55% způsobilých výdajů. 

Aktuální harmonogramy výzev pro rok 2017

2. 2. 2017

Ke konci roku 2016 došlo k aktualizaci harmonogramu plánovaných výzev na rok 2017. 

O dotace na zateplení bytových domů z programu IROP je mezi vlastníky velký zájem

9. 2. 2017

V rámci  37. výzvy k podávání žádostí - Energetické úspory v bytových domech II bylo přijato více než 400 projektů. Jak uvádí ve své zprávě Centrum pro regionální rozvoj, stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Již podané žádosti (pozitivně hodnocené a průběžně hodnocené) zabírají 21 % alokace, takže ve výzvě je k dispozici ještě přibližně 2,78 mld. Kč finanční alokace EU. Žádosti jsou přijímány do 30.11.2017.

Je tedy nejvyšší čas, zahájit přípravu i Vašeho projektu!

Neváhejte nám zavolat nebo nás kontaktujte emailem, rádi Vám poskytneme podrobné informace o realizaci projektu s finanční podporou z IROP.

Dotace na revitalizace bytových domů v roce 2017

9. 1. 2017

V roce 2017 pokračuje v rámci IROP poskytování podpory na revitalizace bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Příjem žádostí bude ukončen 30.11.2017. Je proto nejvyšší čas zahájit projektovou přípravu. 

V Praze je až do roku 2021 možné žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám. 

Naše společnost je připravena Vám poskytnout veškeré informace o obou programech. V případě zájmu pište na email info@certigo.cz

Zahájen příjem žádostí - snížení energetické náročnosti veřejných budov

1. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 je možné podávat žádosti o dotace na projekty zaměřené na energetických úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Žádosti se mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

zdroj: www.opzp.cz

Vyhlášena další výzva Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov

11.7.2016

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Žádosti se budou moci podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

zdroj: www.opzp.cz

IROP - Nová výzva na zateplení bytových domů s výhodnějšími podmínkami

1. 7. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 37. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu na snižování energetické náročnosti bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Základní podmínky poskytování podpory zůstávají nezměněny, podpora však bude poskytována na větší rozsah opatření a navýšena je i míra podpory na 30 % resp. 40% pro projekty, které splní přísnější podmínky. 

Podpora bude poskytována na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy a pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč. Žádosti je možné podávat od 15.7.2016 do 30.11.2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9