Operační program Životní prostředí - Zateplení veřejných budov

7. 3. 2017

Začátkem dubna bude otevřena další výzva na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková alokace je 7 miliard korun.  Plánovaná 70. výzva k podávání žádostí bude nastavena jako průběžná nesoutěžní, což znamená velký posun v rámci administrace projektů. Schvalovací proces bude probíhat postupně. K financování budou doporučeny všechny projekty, které splní požadované bodové hodnocení. Žadatelům tato změna přinese větší míru jistoty. 

Maximální výše podpory bude dosahovat až 55% způsobilých výdajů. 

Příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017 a ukončen 29.9.2017.

O dotaci mohou požádat obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí a státní organizace.

Společnost CERTIGO s.r.o. připraví kompletní podklady nezbytné pro podání žádosti o dotaci. Zpracujeme projektovou žádost a poskytneme i služby v průběhu realizace stavby, jako je technické dozorování staveb a projektové řízení.   

 

Typy podporovaných projektů a aktivit

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
  • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

zdroj: www.opzp.cz