O dotace na zateplení bytových domů z programu IROP je mezi vlastníky velký zájem

9. 2. 2017

V rámci  37. výzvy k podávání žádostí - Energetické úspory v bytových domech II bylo přijato více než 400 projektů. Jak uvádí ve své zprávě Centrum pro regionální rozvoj, stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Již podané žádosti (pozitivně hodnocené a průběžně hodnocené) zabírají 21 % alokace, takže ve výzvě je k dispozici ještě přibližně 2,78 mld. Kč finanční alokace EU. Žádosti jsou přijímány do 30.11.2017.

Je tedy nejvyšší čas, zahájit přípravu i Vašeho projektu!

Neváhejte nám zavolat nebo nás kontaktujte emailem, rádi Vám poskytneme podrobné informace o realizaci projektu s finanční podporou z IROP.

V současné době jsou propláceny první projekty, jejichž realizace proběhla na podzim roku 2016. 

Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že podmínky právě probíhající 37. výzvy k podávání žádostí jsou pro žadatele významně příznivější, než byly u ukončené 16. výzvy. Administrativní náročnost celého procesu zůstala v podstatě nezměněna, je ovšem vyvážena zvýšením míry podpory a také zahrnutím více aktivit mezi způsobilé výdaje. Podání žádosti o dotaci je tak výhodné i pro menší projekty, u nichž v 16. výzvě náklady na projektovou přípravu téměř dosahovaly výše poskytnuté dotace. Nyní je možné s pozitivním finančním výsledkem získat dotaci i na zateplení obvodového pláště bytového domu se 4 bytovými jednotkami. 

Společnost CERTIGO s.r.o. Vám poskytne komplexní služby spojené s přípravou a realizací projektu, díky tomu Vám odpadnou starosti s koordinací jednotlivých činností:

  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování energetického hodnocení
  • zpracování podkladů pro hodnocení
  • zpracování projektové žádosti
  • administrace projektu ve vztahu k poskytovateli dotace
  • provádění technického dozoru investora
  • zpracování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu
  • monitorování projektu ve fázi udržitelnosti.