Zahájen příjem žádostí - snížení energetické náročnosti veřejných budov

1. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 je možné podávat žádosti o dotace na projekty zaměřené na energetických úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Žádosti se mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

zdroj: www.opzp.cz

Vlastníci veřejných budov, kteří své projekty nestihli připravit pro podání žádostí v předchozí vlně, mohou využít možnost této výzvy. Základní podmínky pro čerpání dotací zůstávají bez zásadních změn, díky tomu lze jednoduše upravit projekty, které neuspěly v předchozím kole. 

Dotace je vhodná pro všechny typy veřejných budov jako jsou obecní a městské úřady, domy s pečovatelskou službou, základní, střední  i mateřské školy. V režimu veřejné podpory lze žádat o dotace i na komerčně využívané prostory jako jsou kulturní domy, zdravotní střediska a podobně. 

S ohledem na termín ukončení příjmu žádostí lze očekávat, že vybrané projekty budou doporučeny k financování přibližně v květnu roku 2017. Díky tomu bude možné provést ve stavební sezóně 2017 i projekty, jejichž realizace je podmíněna přidělením dotace.