Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

15. 6. 2017

Tento příspěvek byl zpracován v polovině roku 2017. Přehledné informace o možnosti získání dotací pro majitele bytových domů naleznete na našem webu v článku z 23.1.2018

Aktuální informace k probíhající 78. výzvě IROP, v rámci které je možné získat podporu na rekonstrukci bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

Řídící orgán IROP uveřejnil harmonogram výzev na rok 2017 a 2018, který zahrnuje mimo jiné také 80. výzvu pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů. 

Dle aktuálního harmonogramu bude příjem žádostí o dotaci zahájen v prosinci 2017 a ukončen v listopadu 2018.

Majitelé bytových domů mimo Prahu, kteří plánují revitalizaci objektu v roce 2018, budou moci čerpat na prováděná opatření z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Rozsah podporovaných aktivit zůstane minimálně v rozsahu 37. výzvy k podávání žádostí o dotaci:

  • Zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken a dveří)
  • Samostatná opatření výměny hlavního zdroje tepla a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • Instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
  • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • Instalace fotovoltaického systému na bytovém domě, který je předmětem podpory
  • Instalace solárních termických systémů
  • Instalace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla