Dotace na revitalizace bytových domů v roce 2017

9. 1. 2017

V roce 2017 pokračuje v rámci IROP poskytování podpory na revitalizace bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Příjem žádostí bude ukončen 30.11.2017. Je proto nejvyšší čas zahájit projektovou přípravu. 

V Praze je až do roku 2021 možné žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám. 

Naše společnost je připravena Vám poskytnout veškeré informace o obou programech. V případě zájmu pište na email info@certigo.cz

Společnost CERTIGO s.r.o. poskytuje již několik let poskytuje svým zákazníkům komplexní služby při přípravě i realizaci projektů s finanční podporou z různých dotačních titulů. Provedeme Vás celým procesem a zajistíme koordinaci jednotlivých činností, což výzmně přispívá k nižší administrativní a časové náročnosti pro majitele objektu.

Nabízíme tyto služby:

 • zpracování energetického hodnocení
 • zpracování krycího listu technických parametrů
 • zpracování projektové dokumentace
 • zpracování rozpočtu stavby a výkazu výměr
 • zpracování žádosti o dotaci včetně podkladů pro hodnocení
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • zajištění záborů veřejného prostranství
 • zpracování zadávací dokumentace a dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby v souladu s požadavky programu IROP
 • zpracování návrhu smlouvy o dílo spolupracujícím advokátem
 • provádění technického dozoru investora
 • zpracování podkladů pro proplacení dotace