1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zateplení bytového domu Březnice

V roce 2022 pokračuje příjem žádostí o dotace v rámci první kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných a bytových domů z celé České republiky mohou žádat o dotace na realizaci projektů ke snížení energetického náročnosti svých domů. 

Podporováno je provedení zateplení střech a fasád, výměna oken a dveří včetně instalace exteriérových rolet a žaluzií, ale také výměna neekologických zdrojů vytápění a další doplňující opatření. Také majitelé novostaveb mají možnost získat dotaci v případě, že jejich dům splní požadavky na nižší energetickou náročnost. V aktuální výzvě je možné žádat o dotace do 30.6.2025, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci. 

6. 1. 2022

Zateplení Zápy

Spuštění programu Nová zelená úsporám pro nadcházející období do roku 2030 se očekává na podzim tohoto roku. Nově se program bude týkat všech majitelů rodinných i bytových domů z celé České republiky, trvale obývaných rekreačních objektů a také těch, kteří plánují jejich novostavby.

O dotace bude možné žádat do konce roku 2030, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci plánovaných prací.

27. 7. 2021

Nová zelená úsporám v roce 2021

Zateplení bytovky

O dotace z programu Nová zelená úsporám lze žádat do konce roku 2021.

Dotace jsou poskytovány na snížení energetické náročnosti rodinných domu po celé České republice a bytových domů na území hlavního města Prahy. 

Dále je možné žádat o podporu na výstavbu rodinných i bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, nebo na nákup bytové jednotky v novostavbě takového domu.

15. 3. 2021

Bytový dům po rekonstrukci

Příjem žádostí o bezúročné půjčky z programu Zateplování pokračuje. O úvěr mohou žádat majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry jsou poskytovány i příjemcům dotací z programu IROP.

Program Zateplování Státního fondu podpory investic poskytuje bezúročné úvěry až do výše 90% nákladů na energetickou modernizaci bytových domů.  

20. 9. 2020

Změny v pravidlech pro zadávání zakázek  umožňují podat žádost o dotaci v průběhu realizace projektů zateplení bytových domů do 6 mil. Kč bez DPH. Změna se týká neveřejných zadavatelů tj. SVJ, bytových družstev i soukromých majitelů. 

IROP touto změnou vychází vstříc požadavkům potenciálních žadatelů, kteří nechtějí být při výběru stavební firmy svazovány pravidly programu pro výběr zhotovitele. 

25. 3. 2020

Státní fond rozvoje bydlení bude poskytovat bezúročné půjčky na financování projektů ke snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry budou poskytovány v rámci Programu zateplování, který by být otevřen v březnu 2020.

23. 1. 2020

S ohledem na končící rozpočtové období a nedočerpané finanční prostředky přináší IROP další změny v pravidlech programu, které mají motivovat nové žadatele k podávání žádostí o dotace. Zjednodušení přináší zejména změna pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z IROP, která dává žadatelům větší volnost při výběru zhotovitele stavebních prací do 6 mil. Kč bez DPH. Díky tomu se příjemcům dotací významně snižuje riziko vratek a sankcí z porušení postupů při zadávání zakázek. 

5. 11. 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9