1 2 3 4 5 6 7 8

Nová zelená úsporám v roce 2021

Zateplení bytovky

O dotace z programu Nová zelená úsporám lze žádat do konce roku 2021.

Dotace jsou poskytovány na snížení energetické náročnosti rodinných domu po celé České republice a bytových domů na území hlavního města Prahy. 

Dále je možné žádat o podporu na výstavbu rodinných i bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, nebo na nákup bytové jednotky v novostavbě takového domu.

15. 3. 2021

Bytový dům po rekonstrukci

Příjem žádostí o bezúročné půjčky z programu Zateplování pokračuje. O úvěr mohou žádat majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry jsou poskytovány i příjemcům dotací z programu IROP.

Program Zateplování Státního fondu podpory investic poskytuje bezúročné úvěry až do výše 90% nákladů na energetickou modernizaci bytových domů.  

20. 9. 2020

Změny v pravidlech pro zadávání zakázek  umožňují podat žádost o dotaci v průběhu realizace projektů zateplení bytových domů do 6 mil. Kč bez DPH. Změna se týká neveřejných zadavatelů tj. SVJ, bytových družstev i soukromých majitelů. 

IROP touto změnou vychází vstříc požadavkům potenciálních žadatelů, kteří nechtějí být při výběru stavební firmy svazovány pravidly programu pro výběr zhotovitele. 

25. 3. 2020

Státní fond rozvoje bydlení bude poskytovat bezúročné půjčky na financování projektů ke snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry budou poskytovány v rámci Programu zateplování, který by být otevřen v březnu 2020.

23. 1. 2020

S ohledem na končící rozpočtové období a nedočerpané finanční prostředky přináší IROP další změny v pravidlech programu, které mají motivovat nové žadatele k podávání žádostí o dotace. Zjednodušení přináší zejména změna pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z IROP, která dává žadatelům větší volnost při výběru zhotovitele stavebních prací do 6 mil. Kč bez DPH. Díky tomu se příjemcům dotací významně snižuje riziko vratek a sankcí z porušení postupů při zadávání zakázek. 

5. 11. 2019

 V návaznosti na jarní kampaň Centra pro regionální rozvoj - Jdetozateplit prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí v rámci 78. výzvy IROP do 29. 11. 2020. Prodloužen byl také termín pro ukončení realizace projektů do 30.6.2023. 

V programu je stále dostatek volných finančních prostředků. Změna umožňuje majitelům bytových domů začít s přípravou svých projektů a získat dotace na jejich realizaci. 

20. 5. 2019

Dotace na zateplení veřejných budov

Operační program Životní prostředí otevřel pro obce 121. výzvy k podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 2,5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 3. 2. 2020. 

17. 5. 2019

1 2 3 4 5 6 7 8