Nová zelená úsporám v roce 2021

Zateplení bytovky

O dotace z programu Nová zelená úsporám lze žádat do konce roku 2021.

Dotace jsou poskytovány na snížení energetické náročnosti rodinných domu po celé České republice a bytových domů na území hlavního města Prahy. 

Dále je možné žádat o podporu na výstavbu rodinných i bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, nebo na nákup bytové jednotky v novostavbě takového domu.

15. 3. 2021

Dotace bude poskytnuta pro projekty, jejichž realizací dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění o 20% a více procent. Této úspory lze dosáhnout i provedením dílčích opatření, jako je například výměna oken. Vzhledem k tomu, že i pro tato dílčí opatření platí povinnost zpracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení,  doporučujeme provádět komplexní opatření, která přinesou vyšší úsporu a vyšší dotaci. 

Pro opatření prováděná na obálce budovy (tj. plochy, které oddělují vytápěný prostor od nevytápěného) je maximální výše dotace stanovena fixní částkou na 1m2 plochy dle typu konstrukce. Výše této částky je stanovena ve třech úrovních, čím komplexnější opatření, tím vyšší příspěvek. 

Dotace pro majitele rodinných domů

Pro majitel rodinných domů jsou stanoveny tři různé hladiny podpory

Typ konstrukce A.0 a A.1

 (Kč/m2)

A.2

 (Kč/m2)

A.3

(Kč/m2) 

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500Kč 600 Kč 800 Kč
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody) 2.100 Kč 2.750 Kč 3.800 Kč
Podlahy na terénu 700 Kč 900 Kč 1.200 Kč

 

Dotace pro majitele bytových domů

Pro majitel bytových domů jsou stanoveny dvě různé hladiny podpory

Typ konstrukce
A.0 a A.1

 (Kč/m2)

A.2

 (Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 510 Kč 680 Kč
Střechy 450 Kč 600 Kč
Výplně otvorů 1.500 Kč 2.000 Kč
Podlahy na terénu 600 Kč 800 Kč
Stropy a ostatní konstrukce 240 Kč 320 Kč

 

Dotace je poskytována i na zpracování Projektové dokumentace, Energetického hodnocení a na provádění odborného technického dozoru stavebníka. 

Naše společnost je připravena Vám poskytnout komplexní služby při přípravě projektu a podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Neváhejte se na nás obrátit.