Změny v pravidlech pro zadávání zakázek  umožňují podat žádost o dotaci v průběhu realizace projektů zateplení bytových domů do 6 mil. Kč bez DPH. Změna se týká neveřejných zadavatelů tj. SVJ, bytových družstev i soukromých majitelů. 

IROP touto změnou vychází vstříc požadavkům potenciálních žadatelů, kteří nechtějí být při výběru stavební firmy svazovány pravidly programu pro výběr zhotovitele. 

25. 3. 2020

Cílem změny je zvýšit zájem dotace z Integrovaného regionálního programu a zrychlit tak čerpání finančních prostředků v rámci končícího rozpočtového období. 

Změna snižuje administrativní zatížení příjemců dotací a díky tomu také riziko případných korekcí za nedodržení předepsaných postupů. V rámci kontrol bude prováděno posouzení přiměřené výše stavebních nákladů, které bude možné prokázat například formou porovnání s projektantským rozpočtem, který bude oceněn dle aktuální cenové soustavy, nebo předložením nabídek dalších stavebních firem, pokud bylo provedeno interní výběrové řízení. Podmínkou však není vybrat nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, podklad bude sloužit pouze k doložení, že akceptovaná cena je v čase a místě obvyklá. 

S ohledem na končící rozpočtové období doporučujeme všem, kteří zvažují rekonstrukci bytového domu, podat žádost o dotaci v rámci aktuální 78. výzvy IROP, jejíž pravidla nyní vychází vstříc potřebám příjemců dotací.

Na začátku dalšího rozpočtového období lze znovu očekávat zpřísnění podmínek dotačních programů. Zároveň dojde k přesunu oblasti snižování energetické náročnosti bytových domů pod Operační program životní prostředí, což přinese změny v administraci projektů.

V případě zájmu o více informací o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků nás neváhejte kontaktovat.