Zateplení bytového domu Březnice

V roce 2022 pokračuje příjem žádostí o dotace v rámci první kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných a bytových domů z celé České republiky mohou žádat o dotace na realizaci projektů ke snížení energetického náročnosti svých domů. 

Podporováno je provedení zateplení střech a fasád, výměna oken a dveří včetně instalace exteriérových rolet a žaluzií, ale také výměna neekologických zdrojů vytápění a další doplňující opatření. Také majitelé novostaveb mají možnost získat dotaci v případě, že jejich dům splní požadavky na nižší energetickou náročnost. V aktuální výzvě je možné žádat o dotace do 30.6.2025, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci. 

6. 1. 2022

Aktuální program Nová zelená úsporám navazuje na svého úspěšného  předchůdce a poskytuje podporu ve stejném režimu, který se v minulosti osvědčil. Výše dotace je žadatelům předem známa, v případě provádění zateplení či výměny oken je vypočtena na základě plochy upravované konstrukce a příspěvku na 1 m2. 

Novinkou jsou v případě bytových domů příplatky na provedení statického zajištění a komplexní přípravy podkladu před provedením zateplení ve výši 200 Kč/m2 a dále příspěvek na eliminaci teplených mostů u stávajících balkonů a lodžií ve výši 3.500 Kč/m2 podlahové plochy balkonu či lodžie v navrhovaném stavu.

Rozšířen byl také okruh podporovaných opatření, je kladen důraz na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a to jak v bytových, tak v rodinných domech. Podporu je možné získat i na:

  • nakládání s odpadní a dešťovou vodou,
  • výstavbu zelených střech 
  • výsadbu zeleně na veřejně přístupných místech
  • instalaci fotovoltaických a solárních systémů,
  • instalaci systému řízeného větrání s rekuperací,
  • využívání tepla z odpadní vody,
  • ekomobilitu.

Cílem programu je podpořit co možná největší množství opatření, která přispějí k udržitelnému rozvoji a ke splnění cílů strategie Evropské unie The European Green Deal. Za kombinaci několika opatření je proto poskytovány finanční bonusy nad rámec standardní podpory.

Podporu je také možné získat na zpracování Projektové dokumentace a Energetického hodnocení, které vypočte přínosy navrhovaných opatření. 

Společnosti CERTIGO s.r.o. svým poskytuje svým zákazníkům komplexní služby při realizaci projektů s finanční podporou z programu Nová zelená úsporám. Provedeme Vás celým procesem od bezplatné konzultace Vašeho záměru, přes zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení, podání žádosti o dotaci v informačním systému AIS SFŽP ČR, odborný technický dozor stavby až po doložení dokumentace a proplacení dotace na Váš bankovní účet. Neváhejte se na nás obrátit.