Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Tato novinka na trhu s energiemi otevírá cestu k výrobě elektřiny na střeše bytového domu pro vlastní spotřebu, bez nutnosti slučovat odběrná místa v jednotlivých bytech do jednoho. Díky tomu si každý uživatel bytu může zachovat svého vybraného dodavatele elektřiny.

9. 1. 2023

Aktuálně probíhá také legislativní proces schvalování Energetického zákona tzv. LEX OZE I, který umožní navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci výrobce elektřiny do 50 kWp. Předpokládá se schválení novely v březnu roku 2023 s platností po zveřejnění ve sbírce zákonů. 

Pro SVJ a bytová družstva tedy přišel správný čas pro přípravu projektů instalace fotovoltaických elektráren na střechách domů. 

Program Nová zelená úsporám ve svých podmínkách s podporou fotovoltaických elektráren na bytových domech také počítá. Podpora je poskytována ve výši:

  • 15.000 Kč za 1kWp instalovaného výkonu
  • 10.000 Kč za 1 kWh akumulačního bateriového systému
  • 5.000 Kč za bytovou jednotku připojenou k systému.

Pro elektrárnu o instalovaném výkonu 50 kWp a 50 kWh akumulačního bateriového systému pro dům s 24 bytovými jednotkami připojenými k systému lze tedy získat podporu  1.370.000 Kč. 

Výhodou schváleného řešení je, že k systému nemusí být připojeny všechny bytové jednotky v domě a není tedy překážkou pokud se některý z majitelů nechce na investici podílet. Vyrobená elektřina je mezi odběratele rozdělena na základě předem schváleného alokačního klíče, který jednotlivým místům spotřeby přiděluje konkrétní procentuální podíl právě vyrobené elektřiny. 

Odběrná místa zapojená do systému budou osazena novými elektroměry vyššího typu měření, které by měly být dle vyjádření ERÚ instalovány distributory zdarma. 

 V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat.

zdroj: www.eru.cz