Zateplení Zápy

Spuštění programu Nová zelená úsporám pro nadcházející období do roku 2030 se očekává na podzim tohoto roku. Nově se program bude týkat všech majitelů rodinných i bytových domů z celé České republiky, trvale obývaných rekreačních objektů a také těch, kteří plánují jejich novostavby.

O dotace bude možné žádat do konce roku 2030, žadatelé tak mají dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je klíčová pro úspěšnou realizaci plánovaných prací.

27. 7. 2021

Oproti končícímu programu je rozšířen okruh opatření, na které je podpora poskytována. Při kombinaci více opatření lze získat dotační bonus.

 Majitelé rodinných i bytových domů mohou získat dotace na:

  • Zateplení a výměnu oken a dveří
  • Kotle a tepelná čerpadla
  • Hospodaření s dešťovou a odpadní vodou
  • Stínící techniku
  • Zelené střechy
  • E-mobilitu
  • Fotovoltaické systém a systémy ohřevu teplé vody
  • Vzduchotechnické jednotky s rekuperací
  • Využití tepla z odpadní vody

Majitelé či pověření vlastníci bytových domů mohou nově získat dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejnosti přístupných místech ve vlastnictví či dlouhodobém užívání žadatele nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků.