1 2 3 4 5 6 7 8 9

 V návaznosti na jarní kampaň Centra pro regionální rozvoj - Jdetozateplit prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí v rámci 78. výzvy IROP do 29. 11. 2020. Prodloužen byl také termín pro ukončení realizace projektů do 30.6.2023. 

V programu je stále dostatek volných finančních prostředků. Změna umožňuje majitelům bytových domů začít s přípravou svých projektů a získat dotace na jejich realizaci. 

20. 5. 2019

Dotace na zateplení veřejných budov

Operační program Životní prostředí otevřel pro obce 121. výzvy k podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 2,5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 3. 2. 2020. 

17. 5. 2019

IROP plánuje prodloužení 78. výzvy - Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své tiskové zprávě informuje o  prodloužení příjmu žádostí v rámci 78. výzvy, které je plánováno na květen 2019. O podporu tak budou moci majitelé bytových domů žádat až do 29. 11. 2020.

Ve zprávě se dále uvádí, že k dispozici je stále zhruba 2,5 mld. Kč  z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). O dotace mohou žádat majitelé všech typů bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Žadatelé díky prodloužení získají čas na kvalitní přípravu projektu.

23. 4. 2019

Průběžná 16, České Budějovice

Projekty, kterým byly v minulém roce  schváleny žádosti o podporu v rámci 78. výzvy k podávání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zahajují stavební práce. Jedním z nich je i projekt Revitalizace bytového domu Průběžná 16, který Centrum pro regionální rozvoj využívá ve své mediální kampani k prezentaci svého nového webu Jdetozateplit.cz.

Naše společnost při přípravě projektu:

  • zpracovala  projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
  • zpracovala podklady pro hodnocení a podala žádost o dotaci
  • připravila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a zajistila průběh výběrového řízení a jeho dokumentaci

V současné době provádíme kontrolu postupu stavebních prací v rámci provádění Technického dozoru stavebníka. 

20. 3. 2019

Vláda schválila návrh struktury operačních programů, ze kterých bude možné čerpat dotace v programovém období 2021 - 2027. Pro žadatele by mělo být celkově k dispozici 20 mld EUR v šesti tématických operačních programech. 

Leták Priority financování v České republice 21-27 přináší celkový přehled podporovaných oblastí

11. 3. 2019

Pokud uvažujete o zateplení svého bytového domu, je nejvyšší čas začít s přípravou projektu. Do 29.11.2019 probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V článku níže stručně popisujeme celý postup získání finanční podpory na snížení energetické náročnosti bytových domů v celé České republice mimo území hlavního města Prahy.

1. 3. 2019

Centrum pro regionální rozvoj spustilo nový web, které informuje o možnostech získání podpory na zateplení bytových domů. Na stránkách Jdetozateplit naleznou zájemci souhrnné informace a postupy jak požádat o dotaci z programu IROP. 

Z programu IROP je možné získat dotaci ve výši 30% nebo 40% ze způsobilých nákladů projektu zaměřeného na snížení energetické náročnosti bytových domů. Dotace je poskytována pro všechny typy bytových domů, panelové i zděné, na celém území České republiky mimo hlavní město Prahu.

O dotace bude možné žádat do 29.11.2019.

28. 2. 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9