Vláda schválila návrh struktury operačních programů, ze kterých bude možné čerpat dotace v programovém období 2021 - 2027. Pro žadatele by mělo být celkově k dispozici 20 mld EUR v šesti tématických operačních programech. 

Leták Priority financování v České republice 21-27 přináší celkový přehled podporovaných oblastí

11. 3. 2019

Dle uveřejněného letáku i předchozích informací by celá oblast snižování energetické náročnosti budov a úspory energií měla nově spadat pod Operační program Životní prostředí, který bude jako dosud financován prostřednictvím Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem bude nadále Ministerstvo životního prostředí. 

Tato změna by mohla zájemcům o dotace na zateplení různých objektů pomoci při hledání vhodného dotačního titulu pro jejich záměr. Dotace na zateplení budou poskytovány výhradně prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a žadatelé tak budou vědět na koho se obrátit. Dosud byla situace v této oblasti značně nepřehledná, protože dotace na zateplení byly poskytovány z několika operačních programů v závislosti na typu žadatele a objektu.