S ohledem na končící rozpočtové období a nedočerpané finanční prostředky přináší IROP další změny v pravidlech programu, které mají motivovat nové žadatele k podávání žádostí o dotace. Zjednodušení přináší zejména změna pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z IROP, která dává žadatelům větší volnost při výběru zhotovitele stavebních prací do 6 mil. Kč bez DPH. Díky tomu se příjemcům dotací významně snižuje riziko vratek a sankcí z porušení postupů při zadávání zakázek. 

5. 11. 2019

Změnou pro neveřejné zadavatele, kterými jsou i SVJ a bytová družstva, případně další soukromí vlastníci bytových domů, je možnost zadávat zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6 mil. Kč bez DPH bez výběrového řízení, které by podléhalo Metodickému pokynu pro zadávání zakázek v programovém období 2014-2020. Žadatelé mohou tyto zakázky zadat formou tzv. přímého nákupu bez výběrového řízení. 

Tato změna umožňuje podání žádostí o dotace také na projekty, jejichž realizace již byla zahájena, výběrové řízení nebylo provedeno v souladu s metodickým pokynem, smlouvy o dílo byla uzavřena po 15. 10. 2019 a realizace dosud nebyla ukončena. Rozpočtová cena projektu nesmí přesáhnout částku 6 mil. Kč bez DPH. 

V případě dotazů k výše uvedenému nás neváhejte kontaktovat. Váš projekt posoudíme z hlediska možnosti podání žádosti o dotaci.