Průběžná 16, České Budějovice

Projekty, kterým byly v minulém roce  schváleny žádosti o podporu v rámci 78. výzvy k podávání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zahajují stavební práce. Jedním z nich je i projekt Revitalizace bytového domu Průběžná 16, který Centrum pro regionální rozvoj využívá ve své mediální kampani k prezentaci svého nového webu Jdetozateplit.cz.

Naše společnost při přípravě projektu:

 • zpracovala  projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
 • zpracovala podklady pro hodnocení a podala žádost o dotaci
 • připravila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a zajistila průběh výběrového řízení a jeho dokumentaci

V současné době provádíme kontrolu postupu stavebních prací v rámci provádění Technického dozoru stavebníka. 

20. 3. 2019

Majitelé bytových domů mají nadále možnost žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 78. výzvy k podávání žádostí o dotace. Příjem žádostí probíhá do 29.11.2019.

Žádat o podporu na zateplení mohou majitelé všech typů bytových domů mimo území Hlavního města Prahy bez ohledu na jejich původní konstrukci. Může se jednat jak o panelové, tak zděné domy. Majiteli mohou být jak fyzické, tak právnické osoby a to nejen družstva a společenství vlastníků jednotek, ale také obchodní společnosti. 

Podpora je poskytována jak na komplexní, tak na dílčí opatření, která snižují energetickou náročnost bytových domů včetně výměny zdroje vytápění. Může se jednat například o:

 • vnější zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem
 • zateplení stropů, střech a podlah
 • výměnu oken a dveří
 • rekonstrukce lodžií, výměny balkonů
 • zasklení lodžií
 • rekonstrukci elektroinstalací ve společných prostorách
 • opravy hydroizolací
 • rekonstrukce a modernizace otopné soustavy
 • výměna zdroje vytápění

Mezi způsobilé výdaje patří také náklady na přípravu projektu:

 • zpracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického hodnocení včetně PENB
 • zpracování podkladů pro hodnocení
 • organizační zajištění průběhu výběrového řízení
 • technický dozor investora
 • autorský dozor projektanta
 • vyregulování otopné soustavy

Pokud máte zájem o podrobnější informace a zpracování cenové nabídky na služby naší společnosti, kontaktujte nás.

Úspěšně jsme pomáhali s realizací celé řady projektů, které naleznete v našich referencích