Státní fond rozvoje bydlení bude poskytovat bezúročné půjčky na financování projektů ke snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry budou poskytovány v rámci Programu zateplování, který by být otevřen v březnu 2020.

23. 1. 2020

Úvěr bude možné využít například na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě či výměnu nebo pořízení výtahů. Podmínkou je doložit minimální 20% celkovou úsporu spotřeby energie bytového domu oproti původnímu stavu. Minimální výše úvěru je 500 tisíc korun, maximálně lze požádat o 90 milionů korun. Doba splácení je stanovena maximálně 20 let.

Úvěr bude možné použít i na dofinancování projektů, které byly podpořeny formou dotace z výzev IROP č. 16, 37 a 78.

zdroj : www.crr.cz