V návaznosti na jarní kampaň Centra pro regionální rozvoj - Jdetozateplit prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí v rámci 78. výzvy IROP do 29. 11. 2020. Prodloužen byl také termín pro ukončení realizace projektů do 30.6.2023. 

V programu je stále dostatek volných finančních prostředků. Změna umožňuje majitelům bytových domů začít s přípravou svých projektů a získat dotace na jejich realizaci. 

20. 5. 2019

Dotace z programu IROP jsou poskytovány na provádění opatření směřujících ke snížení celkové energetické náročnosti všech typů bytových domů, které se nacházejí mimo území hlavního města Prahy. Jedná se o dotace z Evropského fondu soudržnosti.

Dotace na zateplení bytových domů na území hlavního města Prahy jsou nadále poskytovány z programu Nová zelená úsporám, který plánuje ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2021. 

Oba programy poskytují dotace na:

  • zateplení fasády a střech
  • výměnu oken a dveří
  • zateplení stropů sklepů a posledních nadzemních podlaží
  • externí stínících prvků
  • výměnu zdroje vytápění

Podmínkou pro získání dotace je snížení celkové energetické náročnosti objektu minimálně o 20%, což je dokládáno v Energetickém hodnocení, které stanovuje opatření, která je nutné provést pro splnění podmínek daného programu. Dále je k žádosti o dotaci nutné doložit projektovou dokumentaci. 

Žádosti o dotace se zpracovávají v elektronickém prostředí. V případě programu IROP, který je určen pro bytové domy mimo území hlavního města Prahy, se jedná o monitorovací systém MS2014+, který je shodný pro všechny evropské dotační programy. Tento systém slouží nejen k podání žádosti o dotaci a doložení veškerých příloh výhradně v elektronické podobě, ale také k následné administraci projektu, včetně podání Žádosti o platbu, Zprávy o realizaci a Zpráv o udržitelnosti projektu. 

Národní dotační programu Nová zelená úsporám má vlastní elektronické prostředí, ve kterém jsou žádosti o dotace pouze podávány a přílohy jsou pak na Státní fond životního prostředí zasílány v tištěné podobě.