Dotace na zateplení veřejných budov

Operační program Životní prostředí otevřel pro obce 121. výzvy k podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 2,5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 3. 2. 2020. 

17. 5. 2019

Obce mohou žádat o podporu na zateplení, výměnu oken a dveří, na výměnu neekologických zdrojů vytápění, na realizaci dalších opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí ve veřejných budovách jako jsou například:

  • Mateřské, základní a střední školy
  • Městské úřady
  • Kulturní domy
  • Domy pro seniory
  • Domy služeb
  • Knihovny

Dotace jsou poskytovány až do výše 50% z celkových způsobilých výdajů v závislosti na dosažené míře úspory celkové energie a prováděných opatřeních. V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla lze získat podporu až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.