Aktuální harmonogramy výzev pro rok 2017

2. 2. 2017

Ke konci roku 2016 došlo k aktualizaci harmonogramu plánovaných výzev na rok 2017. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly provedeny změny v důsledku značného převisu kvalitních projektů v několika výzvách ukončených v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů, které splnily podmínky hodnocení, ale s původní alokací by skončili pod  hranicí původní alokace. 

Podrobné informace o čerpání prostředků z IROP v roce 2016, o plánovaných výzvách pro rok 2017, naleznete v čtvrtém čísle zpravodaje IROP. Ing. Rostislav Mazal hodnotí výsledky programu v roce 2016 a upozorňuje mimo jiné na připravovaný finanční nástroj ve formě nízkoúročených půjček v oblasti zateplování bytových domů, který by doplňoval nabídku dotací v této oblasti.

Operační program Životní prostředí vydal novou verzi Pravidel pro příjemce a žadatele s účinností od 5. ledna 2017, která slibuje zpřesnění a zjednodušení pro žadatele. Lednová Priorita, poskytuje informace o úspěšném dočerpání programu z let 2007 - 2013 a  upozorňuje na březnové zahájení druhé vlny kotlíkových dotací pro kraje, na které bude navazovat vypsání krajských výzev pro občany pravděpodobně ještě před letními prázdninami.