IROP - Integrovaný regionální operační program

11. 11. 2015

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

Příležitost pro získání podpory na zateplení bytového domu ve všech krajích mimo hl. město Prahu. S blížícím se termínem vypsání plánované výzvy na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení doporučujeme všem, kteří o podání žádosti uvažují, aby zahájili přípravu svých projektů.

Specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení si klade za cíl snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie.

Snížení energetické náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí zvýší realizace specifického cíle životní úroveň domácností snižováním nákladů na bydlení. 

    • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov - zateplením bytového domu. tj. zejména zateplením obvodových stěn, zateplení střech, stropů a podlah, a výměnou oken a dveří 
    • Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody - bude podporováno pořízení nových ekologicky šetrných zdrojů pro výtápění bytového domu 

Podpora je určena pro všechny majitele bytových domů mimo hl. město Prahu, kde bude možné žádat o obdobnou podporu z programu probíhajícího Nová zelená úsporám 2015.