Také v roce 2023 mohou majitelé rodinných domů žádat o dotace na snížení energetické náročnosti domů a další opatření přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Program bude otevřen až do roku 2025, je tedy dostatek času pro přípravu projektu. Žádosti je možné podat i pro již zrealizované projekty. 

18. 3. 2023