Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2023

Mateřská škola

Operační program Životní prostředí připravuje na březen 2023 otevření výzvy pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 3,3 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat až do roku 2024.

18. 1. 2023

Obce budou moci žádat o podporu stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy tj. na zateplení, výměnu oken a dveří, na výměnu neekologických zdrojů vytápění, systémů využívajících odpadní teplo, systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a na realizaci dalších opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo na zlepšení kvality vnitřního prostředí ve veřejných budovách jako jsou například:

  • Mateřské, základní a střední školy
  • Městské úřady
  • Kulturní domy
  • Domy pro seniory
  • Domy služeb
  • Knihovny

Podpora bude poskytována i na modernizaci vnitřního osvětlení nebo na vnější stínící prvky, které také přispívají ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a snížení energetické náročnosti budovy.

Nově bude výše podpory záviset na celkových přínosech projektu a dosažených úsporách primární energie. Zároveň se díky zjednodušeným metodám vykazování nákladů s kategorizací položek měla snížit i administrativní náročnost na straně žadatelů.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektu nás kontaktujte.