2. 2. 2018

Začátkem února 2018 byl zahájen příjem žádostí do aktuální 78. výzvy k podávání žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky jsou připraveny pro všechny majitele bytových domů, kteří plánují provést zateplení a další opatření snižující energetickou náročnosti objektu. 

V návaznosti na zkušenosti z předchozích dvou výzev došlo v podmínkách k několika změnám a díky tomu jsou pravidla programu nastavena jasněji a příznivěji pro žadatele. 

Příjem žádostí bude probíhat do 29. 11. 2019, což znamená, že je dostatek času na kvalitní projektovou přípravu.

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní!  

Míra podpory 30, nebo 40 % ze způsobilých výdajů pro SVJ, BD a fyzické osoby, až 42 % pro obce.

Podmínkou pro poskytnutí dotace je úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 %, pro dosažení vyšší míry podpory je třeba, aby byla úspora energií min. 40% a výsledná energetická třída B.

Způsobilé jsou celkové výdaje na projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti bytového domu – objektu, který je jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí a splňuje definici bytového domu podle písm. a),  § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Příklady podporovaných opatření

 • zateplení obvodového a střešního pláště
 • výměna oken a dveří
 • výměna střešní krytiny, pokud plní hydroizolační funkci
 • renovace a výměna balkonů a lodžií
 • sanace zdiva a statických poruch
 • výměna zdroje vytápění
 • instalace exteriérových prvků stínění
 • pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ nebo A++ do společných prostor a čidla pohybu

  

Další zásadní novinkou 78. výzvy je možnost zahrnout do způsobilých nákladů prakticky jakékoli úpravy a opravy bytového domu či společných prostor a to včetně:

 • výstavby či rekonstrukce výtahu,
 • výstavby nových balkonů a lodžií,
 • zasklení lodžií,
 • opravy elektroinstalace ve společných prostorách,
 • opravu střechy včetně výměny střešní krytiny,
 • úpravy společných prostor domu včetně výměny dlažeb a obkladů,
 • modernizace a vyregulování otopné soustavy,
 • úpravy okapového chodníku kolem objektu.

Uvedená změna přístupu k posuzování způsobilých výdajů projektu významně navyšuje poskytované dotace jednotlivým projektům. Tato možnost se vztahuje na projekty mimo režim veřejné podpory a v režimu de minimis veřejné podpory. 

Kontaktujte nás, posoudíme, zda máte možnost dotaci na celkové náklady projektu získat. 

Pro všechny projekty nadále platí, že dotace je poskytována i na náklady související s přípravou a realizací projektu:

 • projektová dokumentace
 • energetické hodnocení včetně PENB
 • podklady pro hodnocení
 • administrace výběrového řízení
 • technický dozor stavebníka
 • autorský dozor projektanta

 Všechny tyto služby společnost CERTIGO s.r.o. poskytuje.