Také v roce 2019 bude možné získat podporu na zateplení budov v České republice. O dotace budou moci nadále žádat majitelé rodinných domů, bytových domů i veřejných budov .

7. 12. 2018

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou svého projektu již nyní!  

Stejně tak jako v uplynulém roce 2018 budou dotace na snižování energetické náročnosti objektů poskytovány z programů:

 • Nová zelená úsporám
 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Životní prostředí

Program Nová zelená úsporám poskytuje úspěšně již řadu let dotace na úsporná opatření prováděná v rodinných domech po celé republice a také v bytových domech na území hlavního města Prahy. Podpora je poskytována ve výši max. 50 % způsobilých výdajů pro rodinné domy a 30% pro bytové domy. Žádosti budou přijímány po celý rok 2019. 

Dotace je možné čerpat například na:

 • zateplení obvodového a střešního pláště
 • výměnu oken a dveří
 • zateplení stropů suterénů a posledních nadzemních podlaží
 • výměnu neekologického zdroje vytápění
 • instalaci fotovoltaických systémů
 • instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • projektovou přípravu a provádění technického dozoru stavebníka

Integrovaný regionální operační program bude v rámci 78. výzvy přijímat žádosti o dotace od majitelů bytových domů mimo území hl. města Prahy. Žádosti budou přijímány až do 30.11.2019 a realizace projektů může probíhat až do roku 2021.  Podpora je poskytována na opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. Zároveň s těmito opatřeními je pak možné do realizace projektu zahrnout také další opravy jako například výměnu či opravu balkonů nebo lodžií a rekonstrukce ve společných prostorách včetně oprav a výměn výtahů.

Více informací naleznete v článku Jak získat dotaci na zateplení bytového domu z programu IROP?

Operační program Životní prostředí přijímá do 31.1.2019 žádosti o dotace na zateplení veřejných budov do 100. výzvy a dle aktuální harmonogramu je plánováno vyhlášení také 121. výzvy v březnu 2019. Předmětem projektu může být snížení energetické náročnosti například:

 • mateřských základních, středních škol 
 • kulturních domů
 • městských a obecních úřadů
 • domů s pečovatelskou službou
 • domů služeb