Zateplení bytového domu

Pokud jste se rozhodli zateplit nějaký objekt, je velmi pravděpodobné, že se Vám na realizaci podaří získat dotaci. Česká republika se zavázala naplnit národní cíl pro energetickou účinnost a jedním ze způsobů dosažení tohoto cíle je finanční podpora snižování energetické náročnosti budov na celém území. 

14. 2. 2018

Neváhejte a zjistěte v textu níže, jak nabízenou podporu získat!

Podpora je poskytována z Evropských a národních dotačních programů a je rozdělena podle typů objektů a jejich umístění. Podporovaná opatření jsou ve všech programech velmi podobná. Obecně lze říci, že dotace je poskytována na náklady související se snižováním energetické náročnosti daného objektu. Nejčastěji se jedná o zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří a další související opatření. Konkrétní informace se dozvíte z odkazů níže

 Rodinný dům - celé území ČR

 Bytový dům v Praze

 Bytový dům mimo území hlavního města Prahy

 Veřejná budova ve vlastnictví obce, města, či městské části

 Podnikatelský objekt

          • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost