Centrum pro regionální rozvoj spustilo nový web, které informuje o možnostech získání podpory na zateplení bytových domů. Na stránkách Jdetozateplit naleznou zájemci souhrnné informace a postupy jak požádat o dotaci z programu IROP. 

Z programu IROP je možné získat dotaci ve výši 30% nebo 40% ze způsobilých nákladů projektu zaměřeného na snížení energetické náročnosti bytových domů. Dotace je poskytována pro všechny typy bytových domů, panelové i zděné, na celém území České republiky mimo hlavní město Prahu.

O dotace bude možné žádat do 29.11.2019.

28. 2. 2019

V programu IROP je stále dostatek prostředků pro financování projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů.

Dotaci je možné získat na:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy nebo stropu posledního nadzemního podlaží
 • zateplení stropu suterénu
 • výměnu oken a dveří
 • opravu elektroinstalací ve společných prostorách
 • výměnu zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody

Dále je dotace poskytována také na přípravu projektu:

 • zpracování Projektové dokumentace
 • zpracování Energetického hodnocení
 • zpracování Podkladů pro hodnocení
 • organizační zajištění průběhu výběrového řízení
 • provádění Technického dozoru stavebníka i autorského dozoru projektanta

Informace k aktuální výzvě naleznete také v našem informačním letáku.