NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nabízíme podání žádosti o dotaci a kompletní služby v programu Nová zelená úsporám 2015 pro bytové i rodinné domy včetně projekčních služeb

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI PRO VÁS ZPRACUJEME:

  • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
  • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
  • projektovou dokumentaci
  • rozpočet stavby
  • formulář žádosti o podporu včetně příloh

DÁLE ZAJISTÍME

 • zpracování formuláře „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“
 • komunikaci s poskytovatelem podpory a předání nezbytných dokladů
 • žádost o platbu

Kontaktujte nás!