Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2018

3.1.2018

Také v roce 2018 bude možné žádat o podporu na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na březen 2018 je plánováno vyhlášení 100. výzvy k podávání žádostí o dotace pro vlastníky veřejných budov.  Bude se jednat o průběžnou výzvu, ve které budou žádosti hodnoceny během celé doby příjmu žádostí o podporu. Příjem žádostí je plánován na 1.3.2018 a ukončení k 31.1.2019.

zdroj: www.opzp.cz

Podporu bude možné získat stejně tak jako v minulých letech na opatření, která budou snižovat energetickou náročnost veřejných budov:

  • Základních, středních a mateřských škol
  • Obecních úřadů
  • Kulturních domů
  • Domů s pečovatelskou službou
  • Objektů občanské vybavenosti

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci těchto objektů.

Podpora bude poskytována na:

  • zateplení obvodových stěn, střech, stropů a podlah
  • výměnu oken a dveří
  • změnu způsobu vytápění
  • instalaci rekuperačních jednotek

Rádi s Vámi budeme konzultovat Váš záměr a doporučíme Vám vhodná opatření, která přispějí k úspoře nákladů na vytápění objektu a která splní podmínky pro poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.